Tìm kiếm
Có 423 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Càng Long Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-683 - Người đại diện pháp luật: Mai Đăng Thông
Địa chỉ: Số 270, QL 53, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lữ Hành Cội Nguồn Việt - Khu Sinh Thái Vườn Mekong

Mã số thuế: 0102388399-004 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Tánh
Địa chỉ: ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TàU BIểN THàNH ĐạT TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0102589923-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Kim Thương
Địa chỉ: ấp Trà ốp, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG VượNG PHúC

Mã số thuế: 0106514982-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cảnh
Địa chỉ: Quốc Lộ 53, ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN PHẩM HóA DầU LâM TàI CHáNH - CửA HàNG XăNG DầU CàNG LONG

Mã số thuế: 0301421996-003 - Người đại diện pháp luật: Lâm Bội Nghi
Địa chỉ: ấp Ngã Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH MAY HảO THàNH

Mã số thuế: 0301428173-004 - Người đại diện pháp luật: Lý Huệ Phương
Địa chỉ: Số nhà 325, QL 53, ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi nhánh Công ty TNHH May Tín Đạt

Mã số thuế: 0302110506-002 - Người đại diện pháp luật: Chiang Shinh Yung
Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, , Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN DươNG ĐôNG TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0304383964-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thế
Địa chỉ: ấp Đức Mỹ A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH Số 1 - CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ LộC HưNG PHáT

Mã số thuế: 0304968106-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Lương
Địa chỉ: ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH TRà VINH - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THIếT Bị MAY MặC KHANG HUY

Mã số thuế: 0305479651-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Viết Tài
Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-029 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG HIệU VIệT - CHI NHáNH SôNG TIềN

Mã số thuế: 0309138437-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Lâm
Địa chỉ: Số nhà 373, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Cơ Khí Tiền Tiến

Mã số thuế: 0309557533-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Nhựt Quan
Địa chỉ: ấp Cầu Đúc, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Trà Vinh

Mã số thuế: 0310496966-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hợp
Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí SàI GòN TạI TỉNH TRà VINH

Mã số thuế: 0310496966-031 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Nam
Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AUTO & PETRO MINH QUâN TạI CàNG LONG

Mã số thuế: 0312152583-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Hồng Sang

Mã số thuế: 0312275271-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 9

Mã số thuế: 0312533236-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Chi Nhánh Trà Vinh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sbtc

Mã số thuế: 0312649537-004 - Người đại diện pháp luật: Hà Trọng Điệp
Địa chỉ: ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHIêN LIệU HDMB CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0313018615-005 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Điểm
Địa chỉ: ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Trà Vinh