Tìm kiếm
Có 197 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG PA GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-167 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 6, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI HồNG THáI

Mã số thuế: 0301260555-004 - Người đại diện pháp luật: Ưng Xeng
Địa chỉ: Buôn Đông Thuớ, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LONG SơN � KRôNG PA

Mã số thuế: 0302817119-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Khải
Địa chỉ: Dốc Đỏ, quốc lộ 25, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam - Nhà Máy Tinh Bột Sắn Gia Lai

Mã số thuế: 0400101588-022 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Thuần
Địa chỉ: 289 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH TRồNG Và THU MUA THUốC Lá

Mã số thuế: 1300107429-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Triều
Địa chỉ: Buôn Đông Thuớ, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HòA VIệT TạI GIA LAI

Mã số thuế: 3600262193-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Khiêm
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Chi Nhánh Tổng Công Ty Khánh Việt - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tại Gia Lai

Mã số thuế: 4200486169-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Quang
Địa chỉ: Dốc Đỏ, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Chi Nhánh Krông Pa - Công Ty CP Xây Dựng Giao Thông Phú Yên

Mã số thuế: 4400116101-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Đình Thụy
Địa chỉ: 122 Thống Nhất, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Chi nhánh công ty TNHH Nhân Tín tại Gia Lai

Mã số thuế: 4400426255-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Cảnh
Địa chỉ: Km 78, quốc lộ 25, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH TạI KRôNGPA - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HIệP TâM

Mã số thuế: 4500456687-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Quang Trung, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Krông Pa

Mã số thuế: 5900180989-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Mạo
Địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Công ty TNHH vận tải và thương mại Kim Ngọc

Mã số thuế: 5900183242 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lộc
Địa chỉ: 33 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAI YêN

Mã số thuế: 5900187494 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAI YêN - HIệU VàNG MAI YêN 1

Mã số thuế: 5900187494-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAI YêN - HIệU VàNG MAI YêN 2

Mã số thuế: 5900187494-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Thúy
Địa chỉ: 116 Kpă Tit, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Trạm nước sinh hoạt huyện KrôngPa GiaLai

Mã số thuế: 5900263709 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Phong
Địa chỉ: TT. Phú Túc, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mã số thuế: 5900284730 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 10 Hai Bà Trưng TTrấn Phú Túc, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

Ban quản lý bến xe huyện KrôngPa

Mã số thuế: 5900284970 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lê Hồng Phong TTRấn Phú Túc, , Huyện Krông Pa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN HươNG GIA

Mã số thuế: 5900301841 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Gia
Địa chỉ: 304 Hùng Vương, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai

CHI NHáNH DNTN TOàN THịNH

Mã số thuế: 5900311399-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Điểm 8, Xã Ia RSươm, Huyện Krông Pa, Gia Lai