Tìm kiếm
Có 299 kết quả tìm kiếm
Nhà máy chè Định Hoá

Mã số thuế: 0100103986-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sự
Địa chỉ: Phố quán vuông 2, xã Trung hội., , Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Định Hoá Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100686174-851 - Người đại diện pháp luật: Mông Thị Thuý
Địa chỉ: Phố Tân Lập, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CHI NHáNH TạI THáI NGUYêN CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN PHụ GIA Và SảN PHẩM DầU Mỏ

Mã số thuế: 0101438047-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hải
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Lộc Hưng Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0102818845-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Đồng Đình, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Cải Là

Mã số thuế: 0500446145-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cải
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chè Thiên Phú - Nhà Máy Chè Sơn Phú

Mã số thuế: 2600824919-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Sơn Đông, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH HồNG HằNG

Mã số thuế: 4600100331 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: phố 2, Quán Vuông, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HậU THủY

Mã số thuế: 4600100860 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Xóm Bãi á 1, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THùY HOA

Mã số thuế: 4600101166 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Biên Thùy
Địa chỉ: Phố Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỢP HẠNH

Mã số thuế: 4600136546 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hợp
Địa chỉ: Phố trung kiên, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân An Dương

Mã số thuế: 4600136592 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Đồng
Địa chỉ: Bãi á 1, thị trấn Chơ Chu, , Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Trạm khai thác và quản lý nước sinh hoạt Định Hoá

Mã số thuế: 4600139120 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Mơ
Địa chỉ: Số nhà 03 phố Tân Lập - thị trấn Chợ Chu Định Hóa TN, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Doanh nghiệp xây dựng Tiên Sơn

Mã số thuế: 4600139152 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Vườn Rau - thị trấn Chợ Chu., , Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH VN PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 4600259509 - Người đại diện pháp luật: Phùng Minh Đông
Địa chỉ: Số 537, tổ dân phố Bãi á 1, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHú ĐạT THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4600260060 - Người đại diện pháp luật: Ha� Tiê�N Ma�O
Địa chỉ: Phố Qua�n Vuông I, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 4600260078 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoà
Địa chỉ: Xóm 7 xã tân dương., Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Sinh

Mã số thuế: 4600266827 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Sinh
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH IAC THàNH AN

Mã số thuế: 4600268292 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hiền Lương
Địa chỉ: Số nhà 135, xóm Nà Lài, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Doanh nghiệp xe máy Trung Thao

Mã số thuế: 4600272309 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Thao
Địa chỉ: xã Bảo Cường, , Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH HOàNG NAM ĐịNH HóA

Mã số thuế: 4600283484 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mậu
Địa chỉ: Thôn Bình Định 2, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên