Tìm kiếm
Có 147 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN IA PA GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-237 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhận
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Xã Kim Tân, Huyện IaPa, Gia Lai

TRạI CHăN NUôI CôNG NGHệ CAO IA PA - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ NHấT TRầN

Mã số thuế: 0312618338-001 - Người đại diện pháp luật: Tống Xuân Thanh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH TRANG - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 3800746610-004 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Thái
Địa chỉ: Thôn Lê Tù, Xã Chư Răng, Huyện IaPa, Gia Lai

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Ngọc

Mã số thuế: 5900187381 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Mai Hương
Địa chỉ: Lô 07 Khu Quy hoạch đường Hùng Vương, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Gia Lai

UBND xã Ia Tul

Mã số thuế: 5900196957 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Châu
Địa chỉ: Bôn Tờ Khe - xã Ia Tul, , Huyện IaPa, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Minh

Mã số thuế: 5900270791 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Ma Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Ia Kdăm

Mã số thuế: 5900277236 - Người đại diện pháp luật: Rmah H' Ploanh
Địa chỉ: Xã Ia Kdăm, , Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IaTrôk

Mã số thuế: 5900277250 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã IaTrôk, , Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Pơ Tó

Mã số thuế: 5900277268 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pơ Tó, , Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Amơnrơn

Mã số thuế: 5900277275 - Người đại diện pháp luật: Tăng Xuân Duẩn
Địa chỉ: Xã Ia Mrơn, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Kim Tân

Mã số thuế: 5900277349 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim Tân, , Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Ia Broái

Mã số thuế: 5900277363 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Ngọc
Địa chỉ: Xã Ia Broái, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Chư Mố

Mã số thuế: 5900277370 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Quyền
Địa chỉ: Xã Chư Mố, , Huyện IaPa, Gia Lai

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Ia Pa

Mã số thuế: 5900293365 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Hữu
Địa chỉ: 04 Quang Trung, , Huyện IaPa, Gia Lai

Nhà máy nước và dịch vụ công huyện IaPa

Mã số thuế: 5900293365-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Kim Tân, Huyện IaPa, Gia Lai

Phòng Tài chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 5900311871 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tỉnh lộ 662 - Xã Kim Tân, , Huyện IaPa, Gia Lai

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: 5900311896 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Liêm
Địa chỉ: Xã Kim Tân, , Huyện IaPa, Gia Lai

Công An Huyện IaPa

Mã số thuế: 5900311906 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đạt
Địa chỉ: Xã AMaRơn, , Huyện IaPa, Gia Lai

Trung Tâm y Tế huyện IaPa

Mã số thuế: 5900311913 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 662, Xã Kim Tân, Huyện IaPa, Gia Lai

Phòng Tư pháp

Mã số thuế: 5900311920 - Người đại diện pháp luật: Ksor Doal
Địa chỉ: Xã Kim Tân, , Huyện IaPa, Gia Lai