Tìm kiếm
Có 163 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN SơN Hà QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-333 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Loan
Địa chỉ: Tổ dân phố Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

DNTN Thái Bình

Mã số thuế: 4300219417 - Người đại diện pháp luật: Biện Thị Mười
Địa chỉ: Xã Sơn Thành, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Xí nghiệp Xây dựng Sơn Tây

Mã số thuế: 4300221631 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Bình
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI �ồNG TIếN

Mã số thuế: 4300221670 - Người đại diện pháp luật: �ỗ Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Văn Phòng HĐND và UBND Huyện Sơn Hà

Mã số thuế: 4300271833 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND Xã Sơn Ba

Mã số thuế: 4300271946 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Ba, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH 17-3

Mã số thuế: 4300279825 - Người đại diện pháp luật: Trần Nhân Tịnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị Trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Di Lăng

Mã số thuế: 4300327211 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Thịnh
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị Trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Cáo Sao Mai

Mã số thuế: 4300345669 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Máy gạo, tổ dân phố Gò Dép, thị trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Hoàng ân Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300359421 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Chính
Địa chỉ: Thôn Tà Mát, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐìNH DươNG

Mã số thuế: 4300360184 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH NHậT TùNG

Mã số thuế: 4300361766 - Người đại diện pháp luật: Trần Nhật Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thanh Tuấn

Mã số thuế: 4300362784 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Việt Sơn

Mã số thuế: 4300364478 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị Trấn Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Thơ

Mã số thuế: 4300368257 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Thơ
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Tuấn Linh

Mã số thuế: 4300368994 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn Làng Ghè, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phú

Mã số thuế: 4300372422 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thuận
Địa chỉ: TT Di Lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Và Thương Mại Quang Đỉnh

Mã số thuế: 4300407072 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố hàng gòn, Thị trấn Di lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hà THủY

Mã số thuế: 4300423885 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thuỷ, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hưng Phú

Mã số thuế: 4300427600 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thạch Vũ
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di lăng, , Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi