Tìm kiếm
Có 266 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN THạNH LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-152 - Người đại diện pháp luật: Phan Đại Phong
Địa chỉ: Khu vực 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH TâN THạNH

Mã số thuế: 0301103908-222 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: 38-40-42 Đường số 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quang Hùng Phương

Mã số thuế: 0303633315-007 - Người đại diện pháp luật: Diệc Lệ Quỳnh
Địa chỉ: Số 88-89 Khu Phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Nhất

Mã số thuế: 0306423429-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhựt
Địa chỉ: 64 ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, , Huyện Tân Thạnh, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thuận Nông Phát Tại Long An

Mã số thuế: 0310258150-003 - Người đại diện pháp luật: Từ Ngọc Lành
Địa chỉ: ấp Bắc Đông, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THUậN NôNG PHáT - CHI NHáNH LONG AN 2

Mã số thuế: 0310258150-004 - Người đại diện pháp luật: Mai Tuấn Anh
Địa chỉ: Lô CN 8, Cụm công nghiệp Vinh Khang, Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh, Long An

CôNG TY TNHH NGUYêN QUý PHú

Mã số thuế: 0312316986 - Người đại diện pháp luật: Thân Nguyên Phú
Địa chỉ: 19 đường Tháp Mười, Khu phố 2, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI NôNG NGHIệP GAP

Mã số thuế: 0312846422-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Sao
Địa chỉ: Lô CN4, cụm công nghiệp Hải Quốc Cường, ấp Xóm Than, Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NăNG LượNG SAO VIệT- CửA HàNG XăNG DầU TUấN VINH

Mã số thuế: 0312881787-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thiện Khiêm
Địa chỉ: Số 81, KV. Chợ Tân Ninh, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRầM HươNG GIA BảO

Mã số thuế: 0313655692-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Mười
Địa chỉ: Số 94 ấp Thận Cần, Xã Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh, Long An

CHI NHáNH NHựT TIếN TỉNH LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN

Mã số thuế: 0314226304-005 - Người đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 73 ấp Hòa Hưng, Xã Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh, Long An

CHI NHáNH LONG AN CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VIệT TOP

Mã số thuế: 0316133285-003 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH NGHĨA
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU LINH KHảI

Mã số thuế: 1100144504 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Tân Thạnh, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạ Thảo

Mã số thuế: 1100144800 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Vinh
Địa chỉ: Số 103, ấp Nguyễn Rớt, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bé Ba

Mã số thuế: 1100144984 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Bé Ba
Địa chỉ: ấp Tây Nam, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thạnh, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SáU TIềN

Mã số thuế: 1100146357 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tiền
Địa chỉ: ấp Gò Nôi, Xã Nhơn Hòa, Huyện Tân Thạnh, Long An

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU NGô VăN TIềN

Mã số thuế: 1100148548 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tiền
Địa chỉ: 198 ấp Kinh Đứng, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CôNG TY TNHH MTV BA QUâN TâN NINH

Mã số thuế: 1100148611 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Số 01, ấp 3, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Hợp tác xã vận tải thủy bộ huyện Tân Thạnh

Mã số thuế: 1100156147 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Hãng Nước Đá Hậu Thạnh Đông

Mã số thuế: 1100157020 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Văn
Địa chỉ: ấp 2 xã Hậu Thạnh Đông, , Huyện Tân Thạnh, Long An