Tìm kiếm
Có 404 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CẩM Mỹ NAM ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-617 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Cẩm Mỹ, Hương lộ 10, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CN Cty CP XNK Nông Sản & Thực Phẩm Sài Gòn Tại Đồng Nai

Mã số thuế: 0300717888-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Kha Tùng
Địa chỉ: ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Hà Nội - Chi Nhánh Đồng Nai

Mã số thuế: 0301443206-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lâm
Địa chỉ: Số 53, ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT-THươNG MạI HUỳNH MINH - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0301932045-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huy
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 8, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Chi Nhánh 2 Cty TNHH Đầu Tư - Tư Vấn Xây Dựng Cường Thịnh

Mã số thuế: 0302618699-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Định Thạnh
Địa chỉ: ấp 1 Xã Sông Ray, , Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gen-Viet Tất Thành

Mã số thuế: 0311022285-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Lô XN6-2, Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai, ấp, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thời Trang Đôi - Xưởng May Số 1

Mã số thuế: 0311623550-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hòa
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU THáI SơN B.Q.P TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0311844648-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Km 41+100, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, ấp 5, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ME NON - CHI NHáNH TRạI HEO KIM HòA CẩM Mỹ

Mã số thuế: 0311964247-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hiểu Lam
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 6, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY TNHH THủY CANH PNC

Mã số thuế: 0312310832 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Cần
Địa chỉ: ấp 2 (trong Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai), Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH ORGANICS MORE

Mã số thuế: 0312718244-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG VŨ SƠN
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Cẩm Sơn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THứC ăN GIA SúC VIệT NHậT

Mã số thuế: 0312820826-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 4, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Thu Vân

Mã số thuế: 0312840773-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Vân
Địa chỉ: ấp cọ dầu 1, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ YOMI

Mã số thuế: 0313224199 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Tổ 11, ấp 9, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP HUỳNH GIA

Mã số thuế: 0313294541-004 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Tài
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 3, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG MINH TâN

Mã số thuế: 0313634685-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Hoàng Tân
Địa chỉ: Số 298, ấp Láng Me 1, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU LE GARDEN

Mã số thuế: 0314241214-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Khu Đồi 57, ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NôNG TRạI HữU Cơ GEN XANH

Mã số thuế: 0314793857 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lễ
Địa chỉ: Lô NC3, Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, ấp 2, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH Kỳ HOA LAN PHú LâM

Mã số thuế: 0315251712-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 4, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị BềN VữNG THIêN NAM SOLAR - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0315420470-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Cọ Dầu 2, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai