Tìm kiếm
Có 443 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Mỏ CàY NAM BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-375 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đấu
Địa chỉ: Số 06, quốc lộ 60, khu phố 2, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH BếN TRE - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE

Mã số thuế: 0302567652-093 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Kha
Địa chỉ: Số 182, 182/1, Quốc lộ 60, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ HảI LợI -CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0304168156-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN MẠNH THẮNG
Địa chỉ: (Thửa đất số 669,700,2326,2327, tờ bản đồ số 01) ấp Bình Tây, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-005 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Trường
Địa chỉ: ấp Bình Tây (thửa đất số 669, 700, 2326, 2327; tờ bản đồ số, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Chi Nhánh Bến Tre - Cty TNHH TM Quốc Tế Đại Dương Xanh

Mã số thuế: 0310059412-001 - Người đại diện pháp luật: Tắc Hoàng Trung
Địa chỉ: số 187, Quốc lộ 60, ấp Hội Yên, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Cỏ BA Lá

Mã số thuế: 0310605703 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Trang
Địa chỉ: Số nhà 275/4A, ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIêN âN AN LộC PHáT

Mã số thuế: 0312243914-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 30, ấp Phú Trạch 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 2

Mã số thuế: 0312533236-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Tân Phước (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 04), Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HOMEMART

Mã số thuế: 0312610515-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 1, Tờ bản đồ số 4, ấp Tân Phước, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Chi nhánh văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Lương

Mã số thuế: 0312862456-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị ánh
Địa chỉ: 78A3, Quốc lộ 60, khu phố 7, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN GROWFEED VIệT NAM- CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0313338679-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: số 443, ấp Tân Điền, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY TNHH UPBE

Mã số thuế: 0315464453 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Ngân
Địa chỉ: 89 Tổ 5, ấp Định Nghĩa, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế BìNH HưNG

Mã số thuế: 0315532336-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 235, tờ bản đồ số 54, khu phố 3, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

ĐịA ĐIểM KINH DOANH - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG - THươNG MạI TRươNG HOàNG PHúC

Mã số thuế: 1200527116-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Hoàng Phúc
Địa chỉ: ấp Tân Điền (thửa đất số 208,tờ bản đồ số 24), Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xăng Dầu Hồng Đức Tại Bến Tre

Mã số thuế: 1200541784-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Quyên
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp Tân Điền (thửa đất số 1953, tờ bản đồ số 2), Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TUYếT PHụNG

Mã số thuế: 1300106464 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Trang
Địa chỉ: 56B, Quốc Lộ 60, khu phố 7, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Đoàn Minh

Mã số thuế: 1300121744 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bê
Địa chỉ: Số 03 - ô2 - Thị Trấn, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thu

Mã số thuế: 1300121871 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Ba
Địa chỉ: Số 6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Kim Thu

Mã số thuế: 1300121913 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Số 64, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM HảI THIệN

Mã số thuế: 1300121991 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Thiện
Địa chỉ: 61A, Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre