Tìm kiếm
Có 293 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Trà ôn Vĩnh Long

Mã số thuế: 0100686174-642 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cam
Địa chỉ: Số 30B đường Gia Long, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY LươNG THựC VĩNH LONG

Mã số thuế: 0300613198-022 - Người đại diện pháp luật: Lưu Xuân Bá
Địa chỉ: Số 09, đường Tỉnh lộ 901, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Ngân Đình - Phân Xưởng I Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0302663236-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân Hà
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Giồng Thanh Bạch, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KHANG MINH TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0304487392-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thơ
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Quới, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH HóA CHấT VIệT ĐôNG DươNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0312585957-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Huy
Địa chỉ: Bờ sông Măng Thít, tổ 13, ấp Mỹ Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐINH HươNG

Mã số thuế: 0312850926 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Hương
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐINH HươNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0312850926-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Tổ 05, ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MAY CáT TườNG

Mã số thuế: 0314109350 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Thông
Địa chỉ: Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 15, tổ 22, ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xăng Dầu Miền Nam

Mã số thuế: 1101785476-005 - Người đại diện pháp luật: Vương Lê Anh Tú
Địa chỉ: Số 274A, Tổ 06, ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Anh Khoa

Mã số thuế: 1500108902 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tịnh
Địa chỉ: Tổ 9,ấp Hồi Thạnh, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN Dĩ AN

Mã số thuế: 1500123876 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sanh
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Tường Trí, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN THàNH CHậN

Mã số thuế: 1500127084 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Bảy
Địa chỉ: Tổ 4 ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DNTN Hoàng Lâu

Mã số thuế: 1500127704 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâu
Địa chỉ: 387 Hồi Xuân - Xuân Hiệp, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DNTN Vận Tải Quốc Thông

Mã số thuế: 1500128296 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Be
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Tưởng

Mã số thuế: 1500128521 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Tưởng
Địa chỉ: Tổ 14 ấp Ngãi Hoà, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Nhân

Mã số thuế: 1500132038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nghị
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Ngãi Hòa, Hoà Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Nhà Máy Xay Lúa Phước Lợi (Dntn)

Mã số thuế: 1500132493 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Lợi
Địa chỉ: Số 564A ấp Hồi Thọ, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tường Phúc

Mã số thuế: 1500134229 - Người đại diện pháp luật: Thôi Phòn Phúc
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Mỹ Lợi, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGHĩA HIệP

Mã số thuế: 1500134564 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thành Tựu

Mã số thuế: 1500138375 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tựu
Địa chỉ: Số 15 tổ 1, khu phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long