Tìm kiếm
Có 602 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DầU TIếNG BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-945 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 115, Tờ bản đồ số 78, đường Thống Nhất, Khu phố, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHướC LợI VIệT NAM

Mã số thuế: 0300863198 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Số 1/46, tổ 4, ấp 1, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐẩU Tư XâY DựNG Và MAY THêU TâN TIếN

Mã số thuế: 0301471757-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chí
Địa chỉ: Thửa đất số 37, Tờ bản đồ số 36, Tổ 6, ấp Hòa Thành, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN ĐẩU Tư XâY DựNG Và MAY THêU TâN TIếN

Mã số thuế: 0301471757-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bé Hai
Địa chỉ: Thửa đất số 155, Tờ bản đồ số 34, ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH 3 - CôNG TY Cổ PHầN ĐẩU Tư XâY DựNG Và MAY THêU TâN TIếN

Mã số thuế: 0301471757-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 61, ấp Tân Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Thiên

Mã số thuế: 0302158850-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lê Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Số 368, đường DT 744, ấp Suối Cát, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CN Công Ty Cổ Phần Vận Tải & DV PETROLIMEX Sài Gòn-CH Xăng Dầu Số 4

Mã số thuế: 0302160137-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Toàn
Địa chỉ: DT 744, ấp 1(Gò Mối), Xã Thanh Tuyền, , Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Công Ty TNHH Ván ép - Cơ Khí - Xây Dựng Nhật Nam - Chi Nhánh Dầu Tiếng

Mã số thuế: 0302345716-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhật
Địa chỉ: Thửa đất số 392, tờ bản đồ số 56, ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH DầU TIếNG

Mã số thuế: 0302567652-152 - Người đại diện pháp luật: Trần Trương Quốc Việt
Địa chỉ: 62 Thống Nhất, khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Dương Đại Lực

Mã số thuế: 0303619769-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Duyên
Địa chỉ: Số 3, Tổ 1, ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Du ân Nam

Mã số thuế: 0303756370-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: Đường ĐT 748, ấp Kiến An, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRầN DOãN

Mã số thuế: 0303773471-006 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Lộc
Địa chỉ: Số 225, tổ 9, ấp Hòa Thành, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chi Nhánh Công ty TNHH Thanh Thân

Mã số thuế: 0303787202-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thân
Địa chỉ: ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, , Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ NGUồN PHướC

Mã số thuế: 0304672074-004 - Người đại diện pháp luật: Trà Văn Vĩnh Yên
Địa chỉ: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 6, ấp Lê Danh Cát, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Xử Lý NướC HóA CHấT HồNG HâN

Mã số thuế: 0304875691-001 - Người đại diện pháp luật: Sín Kay Sích
Địa chỉ: Thửa đất số 1034, tờ bản đồ số 45, ấp Đường Long, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHú VINH PHONG

Mã số thuế: 0304998118-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN DUY BẰNG
Địa chỉ: Thửa đất số 1084, Tờ bản đồ số 45, ấp Đường Long, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VĩNH THANH

Mã số thuế: 0305165101-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đạt
Địa chỉ: 75 tổ 5, ấp Thala, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO QUốC Tế CA LI

Mã số thuế: 0305535828-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Trưởng
Địa chỉ: Số 186,Đường Trần Phú, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT NGUYễN THắNG

Mã số thuế: 0305658410-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 42, ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hoàng Hải

Mã số thuế: 0305771871-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hoà Bình
Địa chỉ: ấp Kiến An, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương