Tìm kiếm
Có 550 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HưNG NGUYêN NAM NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-863 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Sơn
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Quốc Té Và Tư Vấn Đầu Tư Invecon Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0102008777-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đức
Địa chỉ: Bằng Vại Rau, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG NAM KINH

Mã số thuế: 0102417850 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lê
Địa chỉ: Số nhà/ Đường phô mới, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN VIETCOLOR

Mã số thuế: 0104954762 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tình Thương - Chi Nhánh Hưng Nguyên, Nghệ

Mã số thuế: 0104971045-011 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Biên
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ô Tô Kcv Thăng Long

Mã số thuế: 0105243828-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khoa
Địa chỉ: Km 18+900 đường tránh Vinh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI NKK

Mã số thuế: 0106149909 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRUNG TâM VậN CHUYểN Và KHO VậN BắC TRUNG Bộ - CôNG TY VậN CHUYểN Và KHO VậN BưU ĐIệN

Mã số thuế: 0106564768-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Việt
Địa chỉ: Lô 13, Lô 14, Lô 15 tại Số 8 đường Số 1, Khu CN VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MIS VIệT NAM TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0106859828-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Thái
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0106980045-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIệT ANH

Mã số thuế: 0107632643 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Đ.T.K VIệT NAM

Mã số thuế: 0107832378 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN AVATAR VINH

Mã số thuế: 0107971886 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Lâm
Địa chỉ: Xóm 6A, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH PHAN Vũ Lê NGUYêN

Mã số thuế: 0108190853 - Người đại diện pháp luật: Phan Hoài Nam
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH BIOMASS FUEL VIệT NAM

Mã số thuế: 0314069524 - Người đại diện pháp luật: Eisuke Nomura
Địa chỉ: Số 05, đường số 2, KCN VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHáNH TạI NGHệ AN CôNG TY TNHH PHồN THịNH - TAE GWANG

Mã số thuế: 0500569644-005 - Người đại diện pháp luật: NGUYEN VAN THUAN
Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH YU DA VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 2300938256-001 - Người đại diện pháp luật: Lu Shi Hun
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY CP DịCH Vụ Và THươNG MạI THốNG NHấT - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 2400366845-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 4A, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc - Công Ty TNHH Tại Nghệ An

Mã số thuế: 2800633904-006 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Bình
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHáNH TạI NGHệ AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN ĐạI DươNG

Mã số thuế: 2801606011-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An