Tìm kiếm
Có 276 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TUY AN PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-733 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Sen
Địa chỉ: Số 312 Quốc lộ 1A, Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

CHI NHáNH PHú YêN CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH C.K.C

Mã số thuế: 0101164886-002 - Người đại diện pháp luật: Tiberghien Frederic
Địa chỉ: Thôn Phước Đồng, Xã An Hòa Hải, Huyện Tuy An, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THANH BI TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0310140166-003 - Người đại diện pháp luật: LÊ HOÀNG MINH
Địa chỉ: Khu phố Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NắNG BAN MAI TạI AN CHấN

Mã số thuế: 0313121193-005 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã An Chấn, Huyện Tuy An, Phú Yên

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần - Tập Đoàn Kinh Tế Xuân Thành Tại Phú Yên

Mã số thuế: 2700523305-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn 4, Phước Đồng, , Huyện Tuy An, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ MAY PHướC SơN

Mã số thuế: 4101466034-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Khu phố Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cấp Thoát Nước Số 12 Tại Phú Yên

Mã số thuế: 4200619612-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Định
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Khu Phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

CôNG TY TNHH Xí NGHIệP CHí THàNH

Mã số thuế: 4400124825 - Người đại diện pháp luật: Từ Đức Hiếu
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố Chí Đức, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Ngọc Cẩm

Mã số thuế: 4400125508 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Cẩm
Địa chỉ: Số 103 Quốc lộ 1A - khu phố Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Hợp tác xã nông nghiệp An Ninh Tây

Mã số thuế: 4400125963 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Diêm Điềm, An Ninh Tây, , Huyện Tuy An, Phú Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Thành Danh

Mã số thuế: 4400126004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Bích
Địa chỉ: Thôn Diêm Điền, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An, Phú Yên

UBND xã An Chấn

Mã số thuế: 4400203097 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Thạnh, Xã An Chấn, Huyện Tuy An, Phú Yên

Uỷ ban nhân dân xã An Hiệp

Mã số thuế: 4400203107 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phong Phú, Xã An Hiệp, Huyện Tuy An, Phú Yên

UBND xã An Thạch

Mã số thuế: 4400203146 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hội Tín, Xã An Thạch, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN Đông An Cư

Mã số thuế: 4400203185 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Long, Xã An Cư, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN Tây An Cư

Mã số thuế: 4400203192 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Tân, xã An Cư, , Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN Thị trấn Chí Thạnh

Mã số thuế: 4400203202 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chí Đức, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN Đông An Dân

Mã số thuế: 4400222692 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Thổ, Xã An Dân, Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN Tây An Dân

Mã số thuế: 4400222702 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Mỹ, An Dân, , Huyện Tuy An, Phú Yên

HTX NN An Chấn

Mã số thuế: 4400222766 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Thạnh, An Chấn, , Huyện Tuy An, Phú Yên