Tìm kiếm
Có 1.358 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC CAO BằNG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-016 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Linh
Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CAO BằNG - CôNG TY CP XâY DựNG Và PHáT TRIểN CôNG TRìNH Hạ TầNG

Mã số thuế: 0100106070-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 24, Khu tái định cư, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

VIETTEL CAO BằNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-036 - Người đại diện pháp luật: Trần Gia Trưởng
Địa chỉ: Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100111948-158 - Người đại diện pháp luật: Nông Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 064 đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100150619-018 - Người đại diện pháp luật: Vy Thi Thuy Anh
Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH NGUYêN HùNG

Mã số thuế: 0100512876-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Số nhà 105, phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100684716-008 - Người đại diện pháp luật: Phan Nhật Tân
Địa chỉ: Số 58 đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-222 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chuyên
Địa chỉ: Khu đô thị mới, Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-625 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Minh Hằng
Địa chỉ: Số 17, Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

MOBIFONE TỉNH CAO BằNG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-126 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Mạnh
Địa chỉ: Số 91, Tổ 12, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100776445-021 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 11, Thâm Hoắng I, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trường Thọ Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100976733-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Điều
Địa chỉ: Số nhà 102 đường Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và Tư VấN ĐầU Tư THăNG LONG TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0101197803-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 64, Tổ 4, Đường Đông Khê, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN TâM VIệT

Mã số thuế: 0101282745 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Lan
Địa chỉ: Tổ 22, đường 3/10 - Nà Cạn, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng 379

Mã số thuế: 0101381619-007 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quyết
Địa chỉ: Tổ 27, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Chi nhánh Ngân hàng phát triển Cao Bằng

Mã số thuế: 0101382193-011 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Hiện
Địa chỉ: Số 032, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Kỹ THUậT & XâY DựNG HồNG Hà CHI NHáNH TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0101436032-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thái Bình
Địa chỉ: Số nhà 28 tổ 12, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Miền Núi Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0101469849-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 060, tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công ty Bảo Việt Cao Bằng

Mã số thuế: 0101527385-026 - Người đại diện pháp luật: Nông Trường Giang
Địa chỉ: Số 009, đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ ĐO ĐạC BảN Đồ TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0101575639-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Trọng
Địa chỉ: Số nhà 149, Tổ 5, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng