Tìm kiếm
Có 97 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Văn Quan Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100686174-811 - Người đại diện pháp luật: Ma Tiến Lưu
Địa chỉ: Số 118, phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN KHáNH KHê

Mã số thuế: 0102223118 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: Thôn Cốc Ca, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TINH DầU VIệT NAM TạI LạNG SơN - NHà MáY SảN XUấT TINH DầU

Mã số thuế: 0105213319-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Nam
Địa chỉ: Thôn Nà Hấy, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN THUỷ ĐIệN KHáNH KHê

Mã số thuế: 0109142323 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: Thôn Cốc Ca, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN MINH LONG

Mã số thuế: 2300889023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Long
Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRUNG TâM ĐàO TạO Và SáT HạCH LáI XE MINH LONG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN MINH LONG

Mã số thuế: 2300889023-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Long
Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Chi nhánh công ty TNHH Anh Thắng tại Nà Chiêm

Mã số thuế: 2400304630-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Thuyết
Địa chỉ: Thôn Nà Chiêm - Xã Tân Đoàn, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Xí NGHIệP KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI VăN QUAN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KHAI THáC CôNG TRìNH T

Mã số thuế: 4900100357-021 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tông
Địa chỉ: Phố Đức Hinh 1, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THủY ĐIệN BảN QUYềN

Mã số thuế: 4900108123 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lan
Địa chỉ: Phố Tân Minh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Lạng Sơn Tại Huyện Văn Quan

Mã số thuế: 4900142205-014 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu An
Địa chỉ: Phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Công ty Cổ phần xây dựng Hội thượng Lạng sơn

Mã số thuế: 4900227360 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Phố Đức tâm II, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV LươNG PHONG VăN QUAN

Mã số thuế: 4900229914 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Pá Danh, thôn Na Dài, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - DịCH Vụ TâN MINH

Mã số thuế: 4900231663 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh
Địa chỉ: Phố Minh Sơn, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Trạm quản lý cấp nước sinh hoạt

Mã số thuế: 4900237143 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Thắng
Địa chỉ: Phố Đức thịnh - Thị trấn Văn Quan, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC Đá ĐôNG PHONG TạI VăN QUAN

Mã số thuế: 4900246123-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

HTX sản xuất Nông lâm thương mại tổng hợp Trấn Ninh

Mã số thuế: 4900256509 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Lê Hoan
Địa chỉ: Thôn Bản Hẻo, Xã Trấn Ninh, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Nhà khách UBND Huyện Văn Quan

Mã số thuế: 4900261308 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Tuân
Địa chỉ: Phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Trường TH & THCS Tú Xuyên

Mã số thuế: 4900263785 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lượng
Địa chỉ: Hang Nà - Xã Tú Xuyên, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRườNG TH Và THCS Xã CHU TúC

Mã số thuế: 4900263947 - Người đại diện pháp luật: Liễu Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, , Huyện Văn Quan, Lạng Sơn

TRườNG TH Và THCS Xã TRàNG PHáI

Mã số thuế: 4900264267 - Người đại diện pháp luật: Triệu Bích Vân
Địa chỉ: Thôn Phai Làng - Xã Tràng Phái, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn