Tìm kiếm
Có 125 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHI LăNG LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-807 - Người đại diện pháp luật: Cao Kim Dung
Địa chỉ: Số 138, đường Đại Huề, Khu Trung tâm, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư HAMMI HàN QUốC - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0107969894-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: 461 Lê Lợi, khu Hòa Bình 2, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Xí NGHIệP SảN XUấT Và THươNG MạI VậT LIệU XâY DựNG LICOGI 16 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LICOGI 16 T

Mã số thuế: 0302310209-012 - Người đại diện pháp luật: PHÙNG XUÂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Ghè, Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Xí NGHIệP VậT LIệU XâY DựNG LICOGI 16 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LICOGI 16

Mã số thuế: 0302310209-013 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Cường
Địa chỉ: Thôn Nà Phước, Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Chi nhánh Chi Lăng - Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1

Mã số thuế: 0800100564-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn mỏ đá, , Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH HAB TâN HOàNG MINH

Mã số thuế: 2300937196 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Xí Nghiệp Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Chi Lăng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Khai Thác Công Trình T

Mã số thuế: 4900100357-022 - Người đại diện pháp luật: Vy Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu Ga Nam, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRầN HảI

Mã số thuế: 4900110468 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hải
Địa chỉ: Khu Trung tâm, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN CHI LăNG

Mã số thuế: 4900142205-008 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu Thống Nhất I, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Hợp tác xã thống nhất

Mã số thuế: 4900142854 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bẩy
Địa chỉ: Số 14 Phố Thân Cảnh phúc, Khu Trung Tâm, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHạM THị THANH

Mã số thuế: 4900154049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Số 55, đường Cai Kinh, khu Trung Tâm, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG XUâN HOà

Mã số thuế: 4900207050 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Hoà
Địa chỉ: Thôn Đông Mồ, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LINH

Mã số thuế: 4900208706 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Linh
Địa chỉ: Km155-200, Quốc lộ 279, thôn Núi Đá, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Đá THượNG THàNH

Mã số thuế: 4900221143 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tình
Địa chỉ: Mỏ đá Mai Sao, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Nhà khách UBND Huyện Chi lăng

Mã số thuế: 4900223535 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thống nhất 1- TT Đồng mỏ, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG ĐồNG BàNH

Mã số thuế: 4900225282 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Thôn Cây Hồng, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN Đá ĐồNG Mỏ

Mã số thuế: 4900227850 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Quán
Địa chỉ: Thôn Mỏ Đá, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Trung tâm y tế Huyện Chi Lăng

Mã số thuế: 4900234463 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Chè
Địa chỉ: Khu Hoà Bình, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV TIếN PHươNG CHI LăNG

Mã số thuế: 4900235890 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Dũng (Đặng Tiến Phươn
Địa chỉ: Thôn Làng Đăng, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV DươNG HảI ANH CHI LăNG

Mã số thuế: 4900239422 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Mai Tùng, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn