Tìm kiếm
Có 288 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LộC Hà Hà TĩNH (CHUYểN ĐổI

Mã số thuế: 0100686174-131 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sửu
Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Cơ Sở 4 VăN PHòNG ĐạI DIệN DOANH NGHIệP Tư NHâN LABO RăNG Sứ NHA KHOA

Mã số thuế: 0314137125-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Phượng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Tiến Luận, xóm Quang Phú, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI SơN THàNH

Mã số thuế: 3000171353 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, Thôn Giang Hà, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Việt Lào

Mã số thuế: 3000272640 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh
Địa chỉ: Nhà khuyến học Hoa Cương, thôn Quyết Thắng, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Vinh

Mã số thuế: 3000321270 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Ngụ
Địa chỉ: Xóm Nam Tiến-Xã Mai Phụ, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐạI QUý

Mã số thuế: 3000331166 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Cao
Địa chỉ: Nhà ông Phan Đình Cao, Thị Tứ, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty TNHH xây dựng Hoà Bình

Mã số thuế: 3000341799 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Xuân Tây - Xã Hộ độ, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

HTX Dịch vụ hải sản đông lạnh Hùng Mạnh

Mã số thuế: 3000345955 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Hoà
Địa chỉ: Xã Thạch Kim, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công Ty CP Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hải Đường

Mã số thuế: 3000352430 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Xin
Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Hà Mỹ HưNG

Mã số thuế: 3000352617 - Người đại diện pháp luật: Tô Huy Phương
Địa chỉ: Tại nhà ông Tô Huy Phương, Xóm 6, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Lâm

Mã số thuế: 3000356530 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thuý
Địa chỉ: Thôn Mai Lâm - Mai Phụ, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tiến

Mã số thuế: 3000362975 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hồng Tiến
Địa chỉ: Thôn Sơn Bằng, xã Thạch kim, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân

Mã số thuế: 3000364926 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Trường
Địa chỉ: Thôn Nam Thắng - Mai Phụ, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty TNHH xây dựng Trường Thọ

Mã số thuế: 3000379753 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nhâm
Địa chỉ: Xóm Yên Thọ, Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Nga Việt Đức

Mã số thuế: 3000386239 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Năm Tây,, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG VĩNH PHú

Mã số thuế: 3000403967 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Thu
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Đình Thu, xóm Vĩnh Phú, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Hoàng Khánh

Mã số thuế: 3000408443 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Trung
Địa chỉ: Xóm hợp tiến-Xã Mai phụ, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công ty cổ phần xây dựng Việt Đức

Mã số thuế: 3000411301 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hà
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ANH ĐứC

Mã số thuế: 3000411968 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm 2, , Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tân Đạt

Mã số thuế: 3000420137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lâm
Địa chỉ: Xóm Bằng Châu, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh