Tìm kiếm
Có 74 kết quả tìm kiếm
Xí nghiệp đá quý và khoáng sản Nghệ An

Mã số thuế: 0100101393-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đường
Địa chỉ: Xã Châu Bình, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUỳ CHâU TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-864 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Việt
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI QUANG THủY

Mã số thuế: 0108784688 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THỦY
Địa chỉ: Khối Tân Hương 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH TRườNG LINH.

Mã số thuế: 2900481853 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trà
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Trà, xóm 3/2, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển nông thôn Nghệ Tĩnh

Mã số thuế: 2900523510-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hương
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Quỳ Châu, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH THIêN SơN

Mã số thuế: 2900594889 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Lê
Địa chỉ: Mỏ đá xây dựng, Lèn Bãi Bắn, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty cổ phần Đô Linh

Mã số thuế: 2900687692 - Người đại diện pháp luật: Cao Khắc Tấn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Hạnh, bản Tân Hương, xã Châu Hạnh, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công Ty TNHH Tùng Cường

Mã số thuế: 2900720170 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hùng, xóm Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty tnhh hải thuyên

Mã số thuế: 2900743139 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thuyên, khối 4,, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty CP tư vấn xây dựng Tây Bắc 1- Nghệ An

Mã số thuế: 2900778332 - Người đại diện pháp luật: Lang Đình Đông
Địa chỉ: Nhà ô Tùng xóm Tân Hương xã Châu Hạnh, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Minh Ngọc

Mã số thuế: 2900820584 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Sinh, xóm 3/2, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHâU SANG

Mã số thuế: 2900873466 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Sang
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty TNHH Vinh Dung

Mã số thuế: 2900873850 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Vinh, khối 1, thị trấn Quỳ Châu, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty TNHH Bảo Châu

Mã số thuế: 2900886680 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Lân
Địa chỉ: Nhà Phạm Bá Lân, xóm Mới 3/2, xã Châu Thắng, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Đất

Mã số thuế: 2900909521 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: K3, thị trấn Quỳ Châu, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG QUốC ANH

Mã số thuế: 2901097449 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Danh
Địa chỉ: Nhà ông Chu Văn Danh, khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty TNHH một thành viên Hữu Tuyến

Mã số thuế: 2901102138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuyến
Địa chỉ: Bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH THUậN ĐứC

Mã số thuế: 2901107224 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Kha
Địa chỉ: Xóm 3, làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THUậN ĐứC

Mã số thuế: 2901107224-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Xóm 2, làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Uỷ ban nhân dân Thị trấn Tân Lạc

Mã số thuế: 2901110675 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Quỳ Châu, , Huyện Quỳ Châu, Nghệ An