Tìm kiếm
Có 562 kết quả tìm kiếm
BAN QLDA THủY ĐIệN BảN MồNG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ ĐIệN XâY DựNG - CTCP TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0100102887-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Tiến
Địa chỉ: Bản Mồng, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUỳ HợP TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-859 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Khánh
Địa chỉ: Khối Bắc Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Văn Phòng Đại Diện Tại Nghệ An - Công Ty CP Xây Dựng Và Hợp Tác Đầu Tư Đất Việt

Mã số thuế: 0102179525-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Đức Mạnh
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và HợP TáC ĐầU Tư ĐấT VIệT TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0102179525-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN XUấT KHẩU Và KHAI THáC KHOáNG SảN VIệT NAM CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0102195703-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Xóm Quang Hưng, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CôNG NGHệ NHựA PHA Lê - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0103018538-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Trung
Địa chỉ: Xóm Bản Hạt, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xây Dựng Phú Thịnh

Mã số thuế: 0104279885-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thế Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ Thung Khuộc, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THàNH VINH - NA

Mã số thuế: 0107635757 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dần
Địa chỉ: Xóm Vả, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 20 MICRONS VIệT NAM

Mã số thuế: 0107904093 - Người đại diện pháp luật: Krishnaji Rao Vengoba Rao
Địa chỉ: Xóm Thọ Sơn, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Chi Nhánh Kinh Doanh Xăng Dầu - Công Ty TNHH Đại Việt

Mã số thuế: 2800674308-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Khối Hợp Nhất, Khu công nghiệp thị trấn Quỳ Hợp, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

DNTN Khai thác CB đá VLXD Đức Thắng

Mã số thuế: 2900301557 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Phẩm
Địa chỉ: Xưởng đá Đức Thắng Làng Vòng xã Văn Lợi, , Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Hoàng Nhật

Mã số thuế: 2900302208 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: Nhà ông út, khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY CP KIM LOạI MàU NGHệ TĩNH

Mã số thuế: 2900324603 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam
Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, , Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP XUâN THàNH

Mã số thuế: 2900324628 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Minh
Địa chỉ: Xón Thọ Thành, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN NôNG CôNG NGHIệP 3/2

Mã số thuế: 2900324681 - Người đại diện pháp luật: Phượng
Địa chỉ: Xã Minh Hợp, , Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

HTX Thương mại dịch vụ xăng dầu Anh Tú

Mã số thuế: 2900327555 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dinh Xã Tam Hợp - Quỳ Hợp, , Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

HTX khai thác, chế biến đá Thanh An

Mã số thuế: 2900328407 - Người đại diện pháp luật: Lê quang Vinh
Địa chỉ: Bản thắm xã Châu Cường, huyễn quỳ Hợp, nghệ an, , Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY TNHH TOàN THắNG

Mã số thuế: 2900328439 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Toàn
Địa chỉ: Khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

CôNG TY TNHH MíA ĐườNG NGHệ AN

Mã số thuế: 2900329351 - Người đại diện pháp luật: Ngô Vân Tú
Địa chỉ: Km 50, Quốc lộ 48, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I

Mã số thuế: 2900330364-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huệ
Địa chỉ: thị trấn Quỳ Hợp, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An