Tìm kiếm
Có 3.779 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC BắC GIANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Sơn
Địa chỉ: Số 22 đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm chế biến và kinh doanh than Bắc giang

Mã số thuế: 0100100689-017 - Người đại diện pháp luật: LƯu Ngọc Tân
Địa chỉ: 79 đường á Lữ - Trần Phú, , Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NHà MáY CHế BIếN NôNG SảN Và THựC PHẩM XUấT KHẩU BắC GIANG

Mã số thuế: 0100101682-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hồi
Địa chỉ: Thôn Trại Bắc, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Hà Bắc

Mã số thuế: 0100103827-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Doanh
Địa chỉ: Số 228, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Sản Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0100104066-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lanh
Địa chỉ: Số 102 đường Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT Hà LạNG

Mã số thuế: 0100105052-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Cao Thắng
Địa chỉ: Số 25, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang .

Mã số thuế: 0100108430-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Khánh Vân
Địa chỉ: Số nhà 25 đường Đặng Thị Nho, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0100108656-012 - Người đại diện pháp luật: Hà Anh Thắng
Địa chỉ: Số 73-75 sau UBND phường Dĩnh kế, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

VIETTEL BắC GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hùng
Địa chỉ: Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Giang

Mã số thuế: 0100110768-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thửa đất 80+81-N19, KDC mới số 1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100111948-011 - Người đại diện pháp luật: THÂN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Số 45 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG BắC GIANG � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-010 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100112437-073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Minh
Địa chỉ: Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0100112620-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Số 246, đường NGuyễn Thị Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0100150619-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoát
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100230800-043 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Miền
Địa chỉ: Số 270 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG � CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100233583-011 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Bắc
Địa chỉ: Số 303 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Điện Tử Sao Đỏ Tại Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 0100250243-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Thành
Địa chỉ: Số 11 ngõ 137 đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI- CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100283873-090 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Thức
Địa chỉ: Tòa nhà trụ sở Viettel Bắc Giang lô A4, làn 2, đường Nguyễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0100384984-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Phố Giáp Tiêu, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang