Tìm kiếm
Có 411 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 27 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-048 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH LINH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-340 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Nhân
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BảO NAM

Mã số thuế: 0103100493-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Hiền Thành, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CN CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG - TRUNG TâM BáN Lẻ 36 Lê DUẩN - QUảNG TRị

Mã số thuế: 0311609355-146 - Người đại diện pháp luật: CN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM BÁN LẺ 36 LÊ DUẨN - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 36 Lê Duẩn, Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH LàO VIệT PHáT TRIểN

Mã số thuế: 0315295660 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Long
Địa chỉ: Số 12, Nguyễn Du, Khóm 3, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và SảN XUấT CAO NGựA VIệT TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0401617216-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Khu Phố Hòa Lý, Thị trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Hải - Cửa Hàng Xăng Dầu Phú Hải Số 5

Mã số thuế: 3100262477-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Chấp Bắc, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIA LINH-CHI NHáNH CửA HàNG XăNG DầU Số 5

Mã số thuế: 3100351053-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Km 718 Quốc lộ 1A, Thôn Chấp Bắc, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP XăNG DầU VIệT TRUNG TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 3100945949-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Bảo Ngọc
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC Và BảN Đồ ANH QUâN

Mã số thuế: 3101015819 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Số 7 đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Bến Hải - Quảng Trị

Mã số thuế: 3200042330 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thành
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Du, Khóm Thắng Lợi, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CN Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Bến Hải- XN chế Biến Kinh Doanh Lâm Sản

Mã số thuế: 3200042330-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: Dốc 6o Thị trấn hồ xá, , Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200042669 - Người đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Thiều
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA HùNG QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200073321 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khóm Chợ Huyện, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN XUâN HồNG

Mã số thuế: 3200076178 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hồng
Địa chỉ: Khu phố Lao động -Hồ xá, , Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI BìNH PHươNG

Mã số thuế: 3200114264 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN QT BảO NGọC

Mã số thuế: 3200114627 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Số 151 đường Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Qũy Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Lâm

Mã số thuế: 3200115003 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Bắc
Địa chỉ: UBND xã vĩnh lâm, , Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Qũy Tín Dụng Nhân Dân Bến Quan

Mã số thuế: 3200115028 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Thắng
Địa chỉ: Thị trấn Bến quan, , Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Qũy Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Chấp

Mã số thuế: 3200115035 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: HTX bình an Vĩnh chấp, , Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị