Tìm kiếm
Có 738 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100150619-101 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Bình
Địa chỉ: 368 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUảNG TRạCH BắC QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-726 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 334, Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CHI NHáNH QUảNG BìNH - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư HB

Mã số thuế: 0101056111-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Số 444, Đường Quang Trung, Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY TNHH MASCO VIệT NAM

Mã số thuế: 0106024145 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Thưởng
Địa chỉ: Tổ hợp TTTMDV MASCO, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CHI NHáNH BắC QUảNG BìNH CôNG TY TNHH BIO KOREA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106751609-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Phong
Địa chỉ: Xóm số 8, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TàI NGUYêN Và MôI TRườNG THáI DươNG KHU VựC MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0108484444-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN BẮC
Địa chỉ: Số nhà 151, đường Chu Văn An, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SYD - CHI NHáNH TỉNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108842474-004 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 60A, Đường Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

Chi nhánh Công ty CP bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Đà Nẳng-Trung tâm bán lẻ 85 Hùng Vương-Quảng Bình

Mã số thuế: 0311609355-156 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Số 85 đường Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY TNHH GIảI PHáP SONQB

Mã số thuế: 0401985058 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG NAM SƠN
Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY TNHH KếT NốI THôNG TIN TOàN CầU

Mã số thuế: 0800376562 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hiển
Địa chỉ: Tổ dân phố Thuỷ Sơn, Phường Quảng Long, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ HảI HậU - NHà MáY Gỗ BA ĐồN

Mã số thuế: 2300287068-001 - Người đại diện pháp luật: Tống Văn Hậu
Địa chỉ: Xóm Cầu, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY CP HàNG HảI á CHâU

Mã số thuế: 2900804046 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thái Hân
Địa chỉ: Số 504, Đường Quang Trung, Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

TRườNG TRUNG CấP NGHề BắC MIềN TRUNG - CHI NHáNH CôNG TY CP HàNG HảI á CHâU

Mã số thuế: 2900804046-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Vĩnh Hạnh
Địa chỉ: Thôn Chính Trực, Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY SôNG GIANH

Mã số thuế: 3100126555 - Người đại diện pháp luật: Biền Văn Nga
Địa chỉ: 169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CHI NHáNH QUảNG BìNH - CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY SôNG GIANH

Mã số thuế: 3100126555-007 - Người đại diện pháp luật: Biền Văn Hiền
Địa chỉ: Xóm Cầu, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

HTX Nông cụ Ba đồn

Mã số thuế: 3100150251 - Người đại diện pháp luật: Tổ hợp liên hồng
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

Hợp tác xã Thống nhất

Mã số thuế: 3100161366 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Son
Địa chỉ: Khu phố 1 - Ba Đồn, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP MINH KHIêM

Mã số thuế: 3100161567 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Khiêm
Địa chỉ: Tổ dân phố Cồn, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

Doanh Nghiệp TN Kinh Doanh Vàng Lê Hà

Mã số thuế: 3100161623 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Lê
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình

Doanh Nghiệp TN Kinh Doanh Vàng Huệ Hương

Mã số thuế: 3100161704 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 5 B1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Quảng Bình