Tìm kiếm
Có 361 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐầM DơI Cà MAU

Mã số thuế: 0100686174-359 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Nam
Địa chỉ: Số 606, đường Trần Văn Phú, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HảI SảN QUYềN DươNG

Mã số thuế: 0108560649-001 - Người đại diện pháp luật: Mông Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp Nhà Cũ, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny - Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu số 29

Mã số thuế: 0304568757-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Ny
Địa chỉ: Thửa đất số 926, tờ bản đồ số 01, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CủA HàNG XăNG DầU Cà MAU Số 8

Mã số thuế: 0311184335-012 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CủA HàNG XăNG DầU Cà MAU Số 9

Mã số thuế: 0311184335-013 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Cửa hàng FPTShop Cà Mau 7 - Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mã số thuế: 0311609355-129 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Đường 19/5, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Chí Linh

Mã số thuế: 0313654635-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Định
Địa chỉ: Số 113, ấp Tân Điền, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THủY SảN MEKONG

Mã số thuế: 0316174411-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: ấp Lung Trường, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và Tư VấN PHươNG THảO - Cơ Sở I

Mã số thuế: 0401994165-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vui
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI Võ MINH HOàNG TạI Cà MAU

Mã số thuế: 1101764684-002 - Người đại diện pháp luật: Chung Thị Thùy Như
Địa chỉ: ấp Lung Trường, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI Võ MINH HOàNG TạI ĐầM DơI

Mã số thuế: 1101764684-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hằng Mơ
Địa chỉ: Thửa 1071, TBĐ số 9, ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi nhánh Công ty TNHH Vạn Tiến - Cửa hàng Xăng dầu số 06

Mã số thuế: 1300605463-004 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi nhánh Công ty TNHH Vạn Tiến - Cửa hàng Xăng dầu số 07

Mã số thuế: 1300605463-005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Trúc Ly

Mã số thuế: 1900594051-010 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trúc Ly
Địa chỉ: 31, ấp Hiệp Dư, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi Nhánh Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000105020-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng Chiến Thắng
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi

Mã số thuế: 2000125309 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Chánh Tài- Xã Nguyễn Huân, , Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Quốc Vững

Mã số thuế: 2000157491 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quốc Vững
Địa chỉ: Số 120, tổ 3, ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Phước Bình

Mã số thuế: 2000157565 - Người đại diện pháp luật: Vương Quốc Nam
Địa chỉ: Số 95, ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Mỹ Nguyên

Mã số thuế: 2000157935 - Người đại diện pháp luật: Hàn Việt Văn
Địa chỉ: Số 105, ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Phước Minh

Mã số thuế: 2000158015 - Người đại diện pháp luật: Vương Trọng Liêm
Địa chỉ: Số 124, Tổ 4, ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau