Tìm kiếm
Có 458 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐOAN HùNG PHú THọ II

Mã số thuế: 0100686174-421 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: Khu Tân Thành, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và KHOáNG SảN MINH ĐứC - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0101786862-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thanh Thủy Phú Thọ

Mã số thuế: 0103689769 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, , Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Cơ Sở 1 - Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Số 1 Việt Tiến

Mã số thuế: 0105870201-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghiệp Hoàng Anh

Mã số thuế: 0105871702-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, , Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Cường Thịnh

Mã số thuế: 0106051156 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Khu Hành Chính Hưng Tiến, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI BL PHú THọ

Mã số thuế: 0106681091 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN NGOạI NGữ DU HọC SEOUL- CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0106958233-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Khu 3, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VIệT LINH

Mã số thuế: 0107127746 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SMARTWOOD - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0107507106-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thùy Dung
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP PHú NAM

Mã số thuế: 0107820012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Khu Tân Thành, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP PHú NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0107820012-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Khu Tân Thành, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH MAY HươNG SơN - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0108537061-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chúc, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Chi Nhánh Đoan Hùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Lô

Mã số thuế: 2600106442-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thăng
Địa chỉ: Phố Đồng Tâm, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH XăNG DầU THUậN PHáT

Mã số thuế: 2600194706 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thuận
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC TâM MẫN

Mã số thuế: 2600195114 - Người đại diện pháp luật: Vũ Công Tâm
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Chi cục thuế huyện Đoan Hùng

Mã số thuế: 2600204376-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Sơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Yên Kiên

Mã số thuế: 2600208980 - Người đại diện pháp luật: Phan Như Quý
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Yên Kiên, , Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hùng Quan

Mã số thuế: 2600208998 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Khuê
Địa chỉ: Thôn 5- Xã Hùng Quan, , Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sóc Đăng

Mã số thuế: 2600209007 - Người đại diện pháp luật: Thẩm Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Sóc Đăng, , Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ