Tìm kiếm
Có 384 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DU LịCH CôNG ĐOàN VIệT NAM TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0100110091-007 - Người đại diện pháp luật: D­ương Can Trường
Địa chỉ: Khu Mớ Đá, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư VINH HạNH TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0100235358-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Kim Bôi Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-760 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Căng
Địa chỉ: Khu Tân Nhất, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư AN LạC, KIM BôI, HòA BìNH

Mã số thuế: 0101733324-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Mai
Địa chỉ: Xóm Cốc, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp công nghệ cao RAVINA

Mã số thuế: 0102644074 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Phương Thảo
Địa chỉ: Bãi Rẻ Di, UBND, xã Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG HảI NAM

Mã số thuế: 0104883046 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Lục Đồi, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Nam Việt

Mã số thuế: 0106219666-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hải
Địa chỉ: Đội 7, thôn Vố, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT AP TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0106694044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đức
Địa chỉ: Xóm Chiềng 5, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VIệT Hà

Mã số thuế: 0106781346 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thế Mạnh
Địa chỉ: Xóm Mý Đông, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Htc Việt Nam

Mã số thuế: 0106888829-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Huy
Địa chỉ: Xóm Khăm, Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU QUốC Tế MINH GIANG - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0200486789-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoa
Địa chỉ: Đồi Thạng, Xóm Chỉ Ngoài, Xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Địa điểm kinh doanh số 21 tại Hòa Bình

Mã số thuế: 0313617136-387 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Xóm Bo, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 9 TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 0500416937-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm Sào, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Đoạn quản lý đường bộ II

Mã số thuế: 5400140917 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã kim bình - kim bôi, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH NướC KHOáNG KIM BôI HOà BìNH

Mã số thuế: 5400141011 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Dần
Địa chỉ: Khu Tân Nhất, thị trấn Bo, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN NướC KHOáNG THươNG HIệU KIM BôI

Mã số thuế: 5400141149 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hải Phòng
Địa chỉ: Khu Mớ Đá, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DU LịCH CôNG ĐOàN SUốI KHOáNG KIM BôI

Mã số thuế: 5400141276 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Khu Mớ Đá, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Huyện Kim Bôi - Chi cục thuế Khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy

Mã số thuế: 5400169673-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tân Nhất, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Phòng Tư pháp Huyện Kim Bôi

Mã số thuế: 5400191012 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tân Thành, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi

Mã số thuế: 5400191069 - Người đại diện pháp luật: Dương Hải Thành
Địa chỉ: Xã Hạ bì, , Huyện Kim Bôi, Hòa Bình