Tìm kiếm
Có 419 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Mỹ XUYêN SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-931 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: 10A-10 ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THạNH PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-935 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Bình
Địa chỉ: Số 126, ấp Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG DượC HAI SóC TRăNG

Mã số thuế: 0301242080-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn
Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần S U N A Tại Sóc Trăng

Mã số thuế: 0310731271-003 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thanh
Địa chỉ: Khu 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NăNG LượNG HOàNG GIA SóC TRăNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 6

Mã số thuế: 0314807644-004 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Duy An
Địa chỉ: Số 66 Quốc lộ 1, ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CHI NHáNH Mỹ XUYêN - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN KIM LOAN

Mã số thuế: 0314877560-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sử
Địa chỉ: Số 10 đường Trưng Vương, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SAFE PORK - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0315323082-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiếu
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HOá DầU RESSOL TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801337913-003 - Người đại diện pháp luật: Dương Toàn Huy
Địa chỉ: 123C Tỉnh lộ 934, ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TôN THUậN PHáT TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801430704-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Huy
Địa chỉ: ấp Tâm Kiên, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI THIêN Cổ Tự

Mã số thuế: 1801508742 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lại
Địa chỉ: Thửa đất số 280, Tờ bản đồ số 69, ấp Rạch Sên, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THUậN LợI PHáT

Mã số thuế: 1801537630 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Thuận
Địa chỉ: Số 139 Quốc lộ 1A, ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Long Bạc Liêu Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 1900582803-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: 142C Triệu Nương, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ Xuyên

Mã số thuế: 2200114576 - Người đại diện pháp luật: Tiết Minh Quận
Địa chỉ: Số 57 Triệu Nương - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh nghiệp Tư nhân Đại Lý Xăng Dầu Số 6

Mã số thuế: 2200115611 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Phong
Địa chỉ: Số 79, tỉnh lộ 934, Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh nghiệp Tư nhân Đại lý Xăng dầu số 5

Mã số thuế: 2200115812 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Cúc Lan
Địa chỉ: Số 244. đường tỉnh 934, ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN HòA THàNH

Mã số thuế: 2200116703 - Người đại diện pháp luật: Tất Minh Kỳ
Địa chỉ: Số 16 Phan Đình Phùng, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Số 71

Mã số thuế: 2200117312 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Công
Địa chỉ: ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI VINA TRUNG LONG

Mã số thuế: 2200117369 - Người đại diện pháp luật: Trần Bạch Yến
Địa chỉ: ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thạnh

Mã số thuế: 2200117489 - Người đại diện pháp luật: Liêu Bích Thủy
Địa chỉ: Số 86, ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thành

Mã số thuế: 2200117584 - Người đại diện pháp luật: Cao Lý Mẫn
Địa chỉ: ấp Đại Nghĩa Thắng, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng