Tìm kiếm
Có 1.004 kết quả tìm kiếm
Công Ty TNHH Kim Ngưu

Mã số thuế: 0100511181 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phiệt
Địa chỉ: Khu 18, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kim Ngưu

Mã số thuế: 0100511181-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phiệt
Địa chỉ: Khu 18, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH CồN NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-395 - Người đại diện pháp luật: Lê Nam Thanh
Địa chỉ: Khu 4B, Thị trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HảI HậU NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-440 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phi
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Nhà máy chế biến khoáng sản Hải Hậu

Mã số thuế: 0100776300-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Cường
Địa chỉ: Bãi Sông Ninh, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐạI THANH

Mã số thuế: 0100852992-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Giá
Địa chỉ: Khu công nghiệp, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY TNHH HợP LựC THàNH LONG

Mã số thuế: 0101282720 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Cam
Địa chỉ: Khách sạn Khánh Linh, Bãi 2, Khu du lịch Thịnh Long, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Linh Đô Tại Nam Định

Mã số thuế: 0101467947-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Đạt
Địa chỉ: Thửa số 8 Khu du lịch, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN SơN HằNG

Mã số thuế: 0101576939 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Sơn
Địa chỉ: Khách sạn Sơn Hằng, Bãi 1, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sơn Hằng

Mã số thuế: 0101576939-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trung
Địa chỉ: Bãi 1 - Khu du lịch THịnh Long, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Thiên Tân - Chi Nhánh Evernew - Thịnh Long

Mã số thuế: 0102718953-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tất Trai
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI, DịCH Vụ Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ á CHâU

Mã số thuế: 0102774098 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nết
Địa chỉ: Khu Nam Thịnh, Thị trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ KíNH á CHâU TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0104852270-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị La
Địa chỉ: Khu 21, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TNHH MộT THàNH VIêN TìNH THươNG � CHI NHáNH HảI HậU, NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0104971045-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thăng
Địa chỉ: Huyện ủy Hải Hậu, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG VậN TảI THươNG MạI PHú LợI

Mã số thuế: 0105606694 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Xóm 17, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI DịCH Vụ GIA KHANG TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0106771651-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Hà
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG THươNG HIệU QUốC GIA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106920575 - Người đại diện pháp luật: Lã Phong Nam
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐầU Tư NướC SạCH Và TRANG TRạI VIệT NAM

Mã số thuế: 0107334767 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 333, tổ dân phố số 3, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Chi Nhánh Nam Định - Công Ty TNHH Chăn Ga Gối Đệm Rudina Việt Nam

Mã số thuế: 0107412503-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phượng
Địa chỉ: Đội 1, thôn Hải Thắng, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT KếT CấU THéP PHươNG NAM

Mã số thuế: 0107664067 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trình
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Nam Định