Tìm kiếm
Có 219 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MANG YANG ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-143 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Toàn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 6, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM Và NướC GIảI KHáT VICOFOOD

Mã số thuế: 0109022298-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM XUấT KHẩU ĐồNG GIAO

Mã số thuế: 2700224457-003 - Người đại diện pháp luật: ĐINH GIA NGHĨA
Địa chỉ: Cụm CN&TTCN Mang Yang, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa

Mã số thuế: 5900187776 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hải Giang, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KôNG CHIêNG

Mã số thuế: 5900187800 - Người đại diện pháp luật: Văn Hải Hội
Địa chỉ: Làng Groi, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang

Mã số thuế: 5900187864 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Châu Sơn, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra

Mã số thuế: 5900187871 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Danh , Xã Hra, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN ĐịNH GIA LAI

Mã số thuế: 5900189639 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ka
Địa chỉ: Ngã 3, Tân Phú, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT TIếN

Mã số thuế: 5900189702-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lệ Liễu
Địa chỉ: Cây số 133, Quốc lộ 19, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Trại giam Gia Trung

Mã số thuế: 5900255401 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã AJun, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kon Dỡng

Mã số thuế: 5900259741 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Bình
Địa chỉ: 196 Trần Hưng đạo - TT.KongDỡng, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Dương

Mã số thuế: 5900265495 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Châu Sơn, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Chi Nhánh I - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Dương

Mã số thuế: 5900265495-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HùNG CườNG

Mã số thuế: 5900275278 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Dung
Địa chỉ: 342 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Phòng tư pháp huyện Mang Yang

Mã số thuế: 5900275983 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Thái
Địa chỉ: TT.KongDỡng, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Hra

Mã số thuế: 5900275990 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hà Ra, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Công an huyện Mang Yang

Mã số thuế: 5900276024 - Người đại diện pháp luật: Y MAI ANH
Địa chỉ: TT.KonDỡng, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Uỷ ban nhân xã AYun

Mã số thuế: 5900276031 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ayun, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Đăk Yă

Mã số thuế: 5900276049 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Xã Đăk Yă, , Huyện Mang Yang, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân thị trấn KonDỡng

Mã số thuế: 5900276056 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.KonDỡng, , Huyện Mang Yang, Gia Lai