Tìm kiếm
Có 2.679 kết quả tìm kiếm
VIETTEL BìNH PHướC - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-064 - Người đại diện pháp luật: Chu Hồng Quảng
Địa chỉ: Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Công ty bảo hiểm PJICO Bình Phước

Mã số thuế: 0100110768-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hải
Địa chỉ: Số nhà 19 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Cục Hải Quan Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 0100111715-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thành Lân
Địa chỉ: QL14, Phường Tân Bình, , Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100111948-072 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ninh Hoạt
Địa chỉ: 622 QL.14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100112437-157 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phát
Địa chỉ: Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100150619-057 - Người đại diện pháp luật: Hà Thiên Sơn
Địa chỉ: Số 737 quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100230800-073 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Nam
Địa chỉ: Một phần ngôi nhà tại thửa đất số 78A, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100283873-095 - Người đại diện pháp luật: Lê Liên Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 225, 226, tờ bản đồ số 45, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Số 711, quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-290 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hòa
Địa chỉ: Số 1037 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâN THàNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-303 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 2268, quốc 14, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

MOBIFONE TỉNH BìNH PHướC - CHI NHáNH CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 8

Mã số thuế: 0100686209-097 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phương Trí
Địa chỉ: Số 1057 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 0100695387-052 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P Tân Bình, , Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

ĐịA ĐIểM KINH DOANH BìNH PHướC 01 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TâN LONG TạI THàNH PHố Hồ CHí

Mã số thuế: 0100978593-018 - Người đại diện pháp luật: TRAN HUU VINH
Địa chỉ: Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 63, đường Nguyễn Huệ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG NAM

Mã số thuế: 0101216710-008 - Người đại diện pháp luật: Đào Hải Yến
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phước Hiền, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0101344790-039 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: số 993, quốc lộ 14, ấp 1, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Công ty Bảo Việt Bình Phước

Mã số thuế: 0101527385-022 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Tâm
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - P.Tân Bình, , Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-071 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Long
Địa chỉ: 498 Quốc lộ 14, Khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TàI CHíNH HưNG THịNH - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0102383351-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hiền
Địa chỉ: Nhà số G56, Khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh, ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư PHáT TRIểN KHOáNG SảN Hà NộI TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0102790332-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyền
Địa chỉ: Khu phố Phú Lộc, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước