Tìm kiếm
Có 536 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú ý tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0100114258-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phúc
Địa chỉ: Xã Xuân Thành, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh (Được Chu

Mã số thuế: 0100686174-127 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Khối 3, , Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Phúc Minh Tại Huyện Nghi Xuân (Tên Cũ: Chi Nhán

Mã số thuế: 0100901093-001 - Người đại diện pháp luật: Đậu Văn Thắng
Địa chỉ: Tại nhà ông Đậu Văn Thắng, khối 2, Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ - CHI NHáNH NGHI XUâN

Mã số thuế: 0101021398-009 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Thắng
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH LPG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0102311149-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MEDIAMART VIệT NAM TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0102516308-027 - Người đại diện pháp luật: VŨ HỒNG KHÁNH
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và ĐầU Tư THươNG MạI TùNG LâM

Mã số thuế: 0104005940 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 138, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 1, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và PHáT TRIểN TRí TUệ VIệT NAM CHI NHáNH TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0106207558-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Cường
Địa chỉ: Thôn Lam Thủy, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI Hà TĩNH - CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIáO DụC MINH HIềN

Mã số thuế: 0106888000-002 - Người đại diện pháp luật: Đậu Quang Hùng
Địa chỉ: Nhà bà Võ Thị Nguyên, thôn An Tiên, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HảI PHòNG TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0200622262-004 - Người đại diện pháp luật: Phan Bá Đạt
Địa chỉ: Lô B9, KCN Gia Lách, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Kỹ THUậT XâY DựNG VIệT NAM - AUSTRALIA

Mã số thuế: 0300800046-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Thôn Thành Vân, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ SAO VàNG ĐấT VIệT - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0304174657-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Đông Biên, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THươNG MạI THảO MY

Mã số thuế: 0601140467-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: Km 470+372 quốc lộ 1A, khối 4, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HưNG YêN

Mã số thuế: 0900619716-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lân
Địa chỉ: Km 470+372 (bên trái) quốc lộ 1A, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Xí nghiệp SXVLXD Hồng Lam - Tổng công ty Hợp tác kinh tế

Mã số thuế: 2900324716-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Hùng
Địa chỉ: Núi Am, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Nghệ An - Cửa Hàng Xăng Dầu Nghi Xuân

Mã số thuế: 2900326304-103 - Người đại diện pháp luật: Đào Trọng Phương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Trung tâm PHCN bệnh nghề nghiệp cơ sở II

Mã số thuế: 2900330572-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Thành, , Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nhà máy sản xuất cồn rượu Xuân An

Mã số thuế: 2900491266-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh
Địa chỉ: Khối 11 - TT Xuân an, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt - CN nhà máy chế biến gỗ XK & làng nghề Phố Hải

Mã số thuế: 2900491266-004 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh
Địa chỉ: Xóm Hải Lan, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt-Chi nhánh SX, TM và làng nghề Thành Đạt

Mã số thuế: 2900491266-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Luận
Địa chỉ: Khối 1 Thị trấn Xuân An, , Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh