Tìm kiếm
Có 110 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bảo Lạc Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-592 - Người đại diện pháp luật: Bế Tuyết Chinh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC LINH BảO LạC

Mã số thuế: 4700240614 - Người đại diện pháp luật: Trần Chương Hoa
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công ty CP thương mại tổng hợp Bảo Lạc

Mã số thuế: 4800109719 - Người đại diện pháp luật: Quan Văn Thường
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công ty xây dựng Hợp Thành

Mã số thuế: 4800109839 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thực
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Bảo Lạc, , Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

HTX Toàn Phát

Mã số thuế: 4800110376 - Người đại diện pháp luật: Trần văn Quý
Địa chỉ: SN 06 Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Chi cục thuế Bảo lạc

Mã số thuế: 4800130573-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc, , Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Nhà máy thuỷ điện Nam Quang

Mã số thuế: 4800147552 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Anh
Địa chỉ: Đoàn KT QP 799, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

Mã số thuế: 4800153108 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huynh
Địa chỉ: 02 - Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thảo Vũ

Mã số thuế: 4800153115 - Người đại diện pháp luật: Bế Thị Kiều Nga
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công Ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thương Mại xây dựng Phúc Bảo

Mã số thuế: 4800153122 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 12 - Khu 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công Ty TNHH Nam Hải

Mã số thuế: 4800154334 - Người đại diện pháp luật: Đào Tuyên Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công ty TNHH xây dựng Đức Bảo

Mã số thuế: 4800154599 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Hải
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Hợp tác xã Mạnh Hùng

Mã số thuế: 4800154951 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Số 17, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công ty TNHH xây dựng Tây Nam

Mã số thuế: 4800155948 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh châu
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Doanh nghiệp Xuân Trường

Mã số thuế: 4800157279 - Người đại diện pháp luật: Tô Quang Duy
Địa chỉ: Thôn Thua Tổng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

HTX 26-3

Mã số thuế: 4800159614 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Nghiệp
Địa chỉ: SN 02 Tổ 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Trung

Mã số thuế: 4800161317 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hằng
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG Và THươNG MạI VIệT HùNG CAO BằNG

Mã số thuế: 4800163441 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tá
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Hợp tác xã Bản Miơng

Mã số thuế: 4800163610 - Người đại diện pháp luật: Trương Diều Hùng
Địa chỉ: Xóm Bản Miơng, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Tuấn

Mã số thuế: 4800164886 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lừng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng