Tìm kiếm
Có 187 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HồNG DâN BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-386 - Người đại diện pháp luật: Hà Minh Tuyến
Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

DNTN Quãng Lợi Hoà

Mã số thuế: 1700498199 - Người đại diện pháp luật: Trương Cẩm Muộl
Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP CHíNH GIANG - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 1801131380-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: ấp Ninh Thuận, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Trinh

Mã số thuế: 1900103070 - Người đại diện pháp luật: Trần Trinh
Địa chỉ: Số 24 ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Chi Nhánh 5 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Thành Mỹ

Mã số thuế: 1900117725-006 - Người đại diện pháp luật: Mã Đăng Khoa
Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Dương

Mã số thuế: 1900127988 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Dương
Địa chỉ: 53 ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Trường phổ thông trung học Ngan Dừa

Mã số thuế: 1900174385 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN CHÍ TẠO
Địa chỉ: ấp Thống nhất, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THươNG MạI TRọNG ĐIềU

Mã số thuế: 1900177629 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mi
Địa chỉ: Trung tâm thương mại, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

UBND Xã Lộc Ninh

Mã số thuế: 1900179224 - Người đại diện pháp luật: Thị Chành Đa
Địa chỉ: ấp Kinh xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

UBND Thị Trấn Ngan Dừa

Mã số thuế: 1900179263 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Thuận
Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

UBND xã Ninh thạnh Lợi

Mã số thuế: 1900179418 - Người đại diện pháp luật: Dư Văn Lục
Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Chi cục Thuế Huyện Hồng Dân

Mã số thuế: 1900183196-003 - Người đại diện pháp luật: PHAN HOàNG NGự
Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRươNG KIM THàNH

Mã số thuế: 1900243783 - Người đại diện pháp luật: Trương Quốc Phong
Địa chỉ: 34-35 Lô 6B Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT TRườNG PHúC

Mã số thuế: 1900244603-001 - Người đại diện pháp luật: Lê út Nhỏ
Địa chỉ: ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Hợp Tác Xã Công Nghiệp Xây Dựng

Mã số thuế: 1900251368 - Người đại diện pháp luật: Lưu Công Quân
Địa chỉ: ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XâY DựNG NHâN THàNH TâM

Mã số thuế: 1900259007 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Đạt
Địa chỉ: Số 85, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sơn Sipet

Mã số thuế: 1900266815 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Toàn
Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NướC Đá TấN PHáT

Mã số thuế: 1900270829 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thiên
Địa chỉ: ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

DNTN Nguyên Đời III

Mã số thuế: 1900279324 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Hùng
Địa chỉ: ấp Xẻo Dừng, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Diệu Liêm

Mã số thuế: 1900288865 - Người đại diện pháp luật: Ngô Diệu Liêm
Địa chỉ: 231, ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu