Tìm kiếm
Có 206 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THạNH TRị SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-938 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Liêm
Địa chỉ: 278 Trần Hưng Đạo, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU HồNG PHáT - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0308252779-005 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ BÉ ĐIỀU
Địa chỉ: Số 19B ấp Tân Lộc, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí SàI GòN TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 0310496966-014 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VERTICAL SYNERGY VIET NAM

Mã số thuế: 0311015658-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Ngân Dũng
Địa chỉ: Số 12, ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH T. KIếT TườNG

Mã số thuế: 0312843622 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lét
Địa chỉ: 328 Quốc Lộ 1A, ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI SóC TRăNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 100

Mã số thuế: 0312985881-027 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 125, ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH XưởNG SảN XUấT CôNG TY TNHH DượC THủY SảN HùNG HưNG

Mã số thuế: 0313959193-001 - Người đại diện pháp luật: Diệp Văn Việt
Địa chỉ: Thửa đất số 6, Tờ bản đồ số 21, ấp Chợ Cũ, Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HòA BìNH - CH XăNG DầU Số 5

Mã số thuế: 1801008299-009 - Người đại diện pháp luật: Phan Thúy Diệu
Địa chỉ: Thửa đất số 760, tờ bản đồ số 05, ấp Trung Thành, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI DịCH Vụ HùNG MạNH THắNG - CH XăNG DầU Số 5

Mã số thuế: 1801489916-004 - Người đại diện pháp luật: PHAN HOÀNG ANH
Địa chỉ: TĐ 760, TBĐ số 5, ấp Trung Thành, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THUậN AN YêN SóC TRăNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 09

Mã số thuế: 1801632605-006 - Người đại diện pháp luật: LÊ PHÁT TRUNG
Địa chỉ: Số 19B ấp Tân Lộc, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Lộc

Mã số thuế: 2200110814 - Người đại diện pháp luật: Quách Ngọc Lễ
Địa chỉ: 255B Lý Thường Kiệt ấp 1 Thị trấn Phú Lộc, , Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Phong

Mã số thuế: 2200110973 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Phương
Địa chỉ: 90 Văn Ngọc Chính, ấp I, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thành

Mã số thuế: 2200110998 - Người đại diện pháp luật: Tống Đức Lợi
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Phát

Mã số thuế: 2200111014 - Người đại diện pháp luật: Vưu Minh Thạnh
Địa chỉ: 202 Nguyễn Đức Mạnh, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Hưng

Mã số thuế: 2200114551 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Cúc
Địa chỉ: ấp Số 8, Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng

Mã số thuế: 2200137534 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang
Địa chỉ: Số 4D, khu phố Chợ mới, thị trấn Hưng Lợi, Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐăNG NGâN

Mã số thuế: 2200137647 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Lê
Địa chỉ: Số 42, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Đội Quản lý bến xe Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200176212 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quý
Địa chỉ: ấp 3-TT Phú Lộc, , Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRúC PHươNG

Mã số thuế: 2200192038 - Người đại diện pháp luật: Tiêu Thanh Trúc
Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Ngọc

Mã số thuế: 2200204533 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Luận
Địa chỉ: ấp B2, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng