Tìm kiếm
Có 4.802 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BCA - THăNG LONG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100110856-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Duy Hùng
Địa chỉ: Số 85 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Lê CHâN

Mã số thuế: 0100111948-047 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tô Hiệu

Mã số thuế: 0100111948-102 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Số 116 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Trung tâm quản lý tiền mặt Hải Phòng -NH TMCP Công thương Vn

Mã số thuế: 0100111948-296 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH LạCH TRAY

Mã số thuế: 0100150619-182 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Hoan
Địa chỉ: Số 320 - 322 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH HồNG BàNG

Mã số thuế: 0100233488-062 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải Vương
Địa chỉ: Tầng 2, tầng 3, toà nhà số 113 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Chi nhánh Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến

Mã số thuế: 0100237475-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thảo
Địa chỉ: Số 24/739 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH NAM HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100283873-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tầng trệt (tầng 1), tầng 3 tòa nhà Tổng Công ty xây dựng Bạc, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nam Sơn Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100364064-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 26B/206 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH ANH TUấN

Mã số thuế: 0100366128-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Anh
Địa chỉ: 284C Nguyễn Công Hòa, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BảO TíN MạNH HảI TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100380838-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thu
Địa chỉ: Số 186 đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT HOà PHáT

Mã số thuế: 0100385089-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 746 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-896 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Số 199 đường Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Chi nhánh trung tâm thẩm định giá tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100792398-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Quỳnh
Địa chỉ: Số 25 Đường Nguyên hồng - Phường Lam sơn, , Quận Lê Chân, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DâY Và CáP ĐIệN THượNG ĐìNH TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100892628-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 713-715 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Nhựa Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100942205-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lâm
Địa chỉ: Số 32/266 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SEN

Mã số thuế: 0100951457 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đan Đỉnh
Địa chỉ: Số 919 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

ĐịA ĐIểM KINH DOANH HảI PHòNG 2 - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TâN LONG

Mã số thuế: 0100978593-010 - Người đại diện pháp luật: Trương Sỹ Bá
Địa chỉ: Số 59 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHụ TùNG Và Tư VấN ô Tô - VW HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101064962-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Tuấn
Địa chỉ: Số 722 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Chi Nhánh Hải Phòng - Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thiên Quang

Mã số thuế: 0101100593-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuyên
Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng