Tìm kiếm
Có 773 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐồNG PHú BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Đường ĐT.741, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG 48

Mã số thuế: 0300562666-013 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN QUY
Địa chỉ: 6/591 Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi Nhánh Petec Bình Phước - Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0300649476-042 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 4, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP.Hồ CHí MINH - COOPMART ĐồNG PHú

Mã số thuế: 0301175691-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Khanh
Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám - ĐT.741, Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - XâY DựNG Và DU LịCH VIệT CAN

Mã số thuế: 0301430207 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tâm
Địa chỉ: Tổ 37, ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN TIếN PHướC

Mã số thuế: 0301455875-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Lương
Địa chỉ: Khoảnh 7, tiểu khu 328, ấp 1, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi nhánh công ty cổ phần hỗ trợ xây dựng thuỷ lợi và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 0302096594-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nại
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THàNH ĐạT - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0302271510-013 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TUẤN
Địa chỉ: 6/591 Cách mạng Tháng 8, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LưU NHUNG - XưởNG KM17

Mã số thuế: 0302556876-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Thành
Địa chỉ: ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC- CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI Và DịCH Vụ THạNH XUâN

Mã số thuế: 0302938554-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Dũng
Địa chỉ: Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG Hà TRUNG ANH - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0303950025-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TUẤN
Địa chỉ: 6/591 Cách mạng Tháng 8, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH KHí MIềN NAM - CHI NHáNH MIềN ĐôNG TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0305097236-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Long
Địa chỉ: Lô H11, H12, Đường N4, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi nhánh Bình Phước - Công ty Luật TNHH Thịnh Trí

Mã số thuế: 0305140442-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Diễm Hương
Địa chỉ: 523 đường DT 741, KP. Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khai Thác Đá Phú Sơn - Chi Nhánh Đồng Tân

Mã số thuế: 0305592858-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Cẩm
Địa chỉ: ấp Đồng Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0305681579-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Tấn Phát
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 4, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI KIếN CôNG

Mã số thuế: 0309563696-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH VĂN THÂN
Địa chỉ: Tân Hà, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dầu Khí Sài Gòn Tại Bình Phước

Mã số thuế: 0309613555-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hiền Vy
Địa chỉ: Đường ĐT.741, ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM VIệT HưNG

Mã số thuế: 0309945293-006 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN QUY
Địa chỉ: 6/591 Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thái Bình Dương

Mã số thuế: 0310153084-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Tổ 40, Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Thịnh - Chi Nhánh Bình Phước

Mã số thuế: 0310370177-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thành Dương
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước