Tìm kiếm
Có 302 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHONG ĐIềN CầN THơ II

Mã số thuế: 0100686174-831 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Hoan
Địa chỉ: Trục đường số 4, ấp Nhơn Lộc 2 (thửa đất số 128, tờ bản đồ s, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NướC GIảI KHáT COCA-COLA VIệT NAM TạI THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0300792451-006 - Người đại diện pháp luật: Peeyush Sharma
Địa chỉ: Quốc lộ 61B, ấp Nhơn Hưng A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI ABAVINA

Mã số thuế: 0313404233 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: ấp Trường Phú 1, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

Công Ty cổ phần dầu khí Phú Thái - CH xăng dầu PTOIL 09

Mã số thuế: 0314515345-001 - Người đại diện pháp luật: NGU THE THONG
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ATLANTIC

Mã số thuế: 0315743312 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: 766 Quốc Lộ 61C, ấp Nhơn Khánh A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CHI NHáNH TạI THàNH PHố CầN THơ - CôNG TY Cổ PHầN BìNH VINH

Mã số thuế: 0400228344-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp Nhơn Hưng A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN TRầN DUY

Mã số thuế: 1602130978-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ NGỌC SƯƠNG
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Xã Nhơn ái, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NGọC HươNG PHú QUốC

Mã số thuế: 1702047378-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Phong
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN LươNG THựC TấN THàNH

Mã số thuế: 1800145969 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hải
Địa chỉ: 226, ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH Mỹ PHướC THANH

Mã số thuế: 1800154177 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thanh
Địa chỉ: 194 ấp Mỹ Phước, Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

DNTN Thành Tài

Mã số thuế: 1800178530 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn út
Địa chỉ: 585C, Nhơn Lộc 2, xã Nhơn ái, , Huyện Phong Điền, Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Rạch Sung

Mã số thuế: 1800181212 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tám
Địa chỉ: 3A, ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN THị PHấN

Mã số thuế: 1800301304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phấn
Địa chỉ: ấp thới an B,xã Giai Xuân, , Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH LươNG THựC TàI LộC

Mã số thuế: 1800329405 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Tài
Địa chỉ: 117, ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

Công ty TNHH MTV dầu khí Tân Thới

Mã số thuế: 1800385960 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạnh
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU LộC HOA

Mã số thuế: 1800401002 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Lộc
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thới An B, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH CHế BIếN LươNG THựC THANH NHàN

Mã số thuế: 1800444503 - Người đại diện pháp luật: Hồ Phú Lộc
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CôNG TY TNHH DU LịCH SINH THáI Mỹ KHáNH

Mã số thuế: 1800451980 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sang
Địa chỉ: 335, Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

Công Ty TNHH May Phước Thới - Chi Nhánh Phong Điền

Mã số thuế: 1800475886-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Nhi
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

DOANH NGHIệP TN VạN NGUYêN

Mã số thuế: 1800518152 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: 588 tỉnh lộ 923, ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Cần Thơ