Tìm kiếm
Có 116 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăKGLEI KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-781 - Người đại diện pháp luật: Vi Hữu Trung
Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thép Đông á Tại Kon Tum

Mã số thuế: 0102850341-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Viễn
Địa chỉ: Số nhà 566, Đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THUỷ ĐIệN ĐăKPSI

Mã số thuế: 5900409651 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG THANH BÌNH
Địa chỉ: Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUốC HUY

Mã số thuế: 6100136414 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn BRông Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Phòng Tư pháp

Mã số thuế: 6100138958 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoài
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei, , Huyện Đắk Glei, Kon Tum

UBND Thị trấn Đăk Glei

Mã số thuế: 6100138972 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Trúc
Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

UBND xã Đăk Pét

Mã số thuế: 6100139038 - Người đại diện pháp luật: Y Kim Lý
Địa chỉ: Đăk Pét, , Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP ĐăK GLEI

Mã số thuế: 6100139119 - Người đại diện pháp luật: Phan ấn Quốc
Địa chỉ: Thôn 14B, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Chi Cục Thuế huyện ĐăkGlei

Mã số thuế: 6100143450-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV TIếN Sỹ ĐăK GLEI

Mã số thuế: 6100143637 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưởng
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

XN Xây Dựng Đức Tiến (DNTN)

Mã số thuế: 6100186334 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vang
Địa chỉ: 14A Đăk Pét, , Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG HOàN HảO ĐăK GLEI

Mã số thuế: 6100191359 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Chương
Địa chỉ: Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG KIM NGọC

Mã số thuế: 6100204801 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Danh
Địa chỉ: 479 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG PHướC

Mã số thuế: 6100212672 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Loan
Địa chỉ: Thôn 16/05 - TT đak Glei, , Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Xuân Vinh

Mã số thuế: 6100213034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn ĐắkXanh, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN TâN PHáT

Mã số thuế: 6100219290 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tá
Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei

Mã số thuế: 6100229637 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Trúc
Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC HIềN

Mã số thuế: 6100236715 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Tý
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Phòng Tài Chính Kế Hoạch ĐắkgLei

Mã số thuế: 6100242821 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Dũng
Địa chỉ: Thị trấn huyện ĐắkgLei, , Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN PHươNG HOA KON TUM

Mã số thuế: 6100242998 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Phương
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đắk KRoong, Huyện Đắk Glei, Kon Tum