Tìm kiếm
Có 764 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã HOàI NHơN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-477 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Số 02 đường Hai Bà Trưng, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN BOT BắC BìNH ĐịNH VIệT NAM

Mã số thuế: 0106248709 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bé
Địa chỉ: Km 1148+1300 Quốc lộ 1, Phường Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Lan Anh

Mã số thuế: 0301402760-005 - Người đại diện pháp luật: Cao Lê Minh
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Công Thạnh, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG Và THươNG MạI HồNG PHúC - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0308779082-002 - Người đại diện pháp luật: 0308779082-002
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xóm V, Thôn An Dưỡng 2, Phường Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐIệN PHươNG NAM

Mã số thuế: 0309716448-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Hiển
Địa chỉ: Khu phố Phục Đức, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH- CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG NGHIệP TAM QUAN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0311910379-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
Địa chỉ: Khu phố Cửu Lợi Nam, Phường Tam Quan Nam, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH THủY HảI SảN TRUNG THàNH

Mã số thuế: 0312684570 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Khu phố Thiện Chánh, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐạT THàNH

Mã số thuế: 0313569041-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trinh
Địa chỉ: Km 1134 + 100 Quốc lộ 1A, thôn Phụng Du 2, Phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Địa điểm kinh doanh Tam Quan-Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong-CN Nha Trang

Mã số thuế: 0313617136-421 - Người đại diện pháp luật: HE, BIN
Địa chỉ: Số 125 - Trần Phú, Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Kỹ THUậT THàNH NAM TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0313972317-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Hậu
Địa chỉ: Số 84 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Kỹ THUậT THàNH NAM

Mã số thuế: 0313972317-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Quang
Địa chỉ: 84 Trần Hưng Đạo, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH TạI HUYệN HOàI NHơN TỉNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐặNG NAM GROUP

Mã số thuế: 0314313525-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngọc Thương
Địa chỉ: Số 614B QL 1A, Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUảNG CáO KIếN NHâN

Mã số thuế: 0314765761-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU NGHĨA
Địa chỉ: Khu phố Tăng Long 2, Phường Tam Quan Nam, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Xưởng Chế Biến Hải Sản Tam Quan Bắc - Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Phước Tiến

Mã số thuế: 0400127836-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hồi
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tam Quan Bắc, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ Tư VấN ĐôNG HảI - CHI NHáNH HOàI NHơN

Mã số thuế: 1201594806-001 - Người đại diện pháp luật: KIỀU THANH HẢI
Địa chỉ: Thôn Phụng Du 2, Phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH 2 - CôNG TY TNHH SRISAWAD VIệT NAM

Mã số thuế: 2901807716-075 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HIỀN
Địa chỉ: 407 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ TổNG HợP ĐứC DUY

Mã số thuế: 4100104176 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thì
Địa chỉ: QL 1A, khu phố Phụng Du 2, Phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI PHướC VINH

Mã số thuế: 4100105116 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Minh Phước
Địa chỉ: Số 60 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI NăM TấN

Mã số thuế: 4100108300 - Người đại diện pháp luật: Trần Vạn Năm
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố Ngọc An Trung, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP THANH HOA

Mã số thuế: 4100109833 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hoa
Địa chỉ: Khu phố Tân Thành 1, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định