Tìm kiếm
Có 248 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG LA SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-356 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Tiểu khu III, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Chi nhánh công ty TNHH tư vấn xây dựng sông đà - Ucrin tại Tây Bắc

Mã số thuế: 0100777505-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhạ
Địa chỉ: Xã Chiềng Lao, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Sơn La

Công Ty CP Sông Đà 6.04

Mã số thuế: 0101541220 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: , Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN WORLD OF BANK GROUP TạI TỉNH SơN LA

Mã số thuế: 0107944120-009 - Người đại diện pháp luật: Lò Thị Tâm
Địa chỉ: Số 252, Tiểu khu 3, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Địa điểm kinh doanh số 63 tại tỉnh Sơn La-Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong-CN Phú Thọ

Mã số thuế: 0313617136-441 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: số 619, bản Chiềng Tè, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 8

Mã số thuế: 0500276454 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Địa chỉ: , Xã Nậm Păm, Huyện Mường La, Sơn La

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Xuân Phát (Hà Giang) - Tại Sơn La

Mã số thuế: 5100295691-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Phương
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 7

Mã số thuế: 5400105091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Doanh
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Đài Truyền thanh - Truyền hình Mường La

Mã số thuế: 5500155032-004 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Mùi
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Quang Trà

Mã số thuế: 5500155346 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Trà
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP MườNG LA

Mã số thuế: 5500155579 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Trong (Quyền Giám Đ
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

Trung tâm y tế huyện Mường La

Mã số thuế: 5500155829-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu IV, , Huyện Mường La, Sơn La

Phòng Tư pháp

Mã số thuế: 5500157008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện lỵ, , Huyện Mường La, Sơn La

Chi cục thi hành án dân sự

Mã số thuế: 5500157015 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện lỵ, , Huyện Mường La, Sơn La

Chi cục thuế huyện Mường La

Mã số thuế: 5500157720-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: Trung tâm thị trấn, , Huyện Mường La, Sơn La

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH LâM TâY BắC

Mã số thuế: 5500159541 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Lâm
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

UBND thị trấn ít Ong huyện Mường la

Mã số thuế: 5500168842 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Khánh
Địa chỉ: Thị trấn ít Ong, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

UBND xã Mường bú Huyện Mường la

Mã số thuế: 5500168874 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

UBND xã Mường chùm Huyện Mường la

Mã số thuế: 5500168881 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường chùm, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

UBND xã Tạ Bú Huyện Mường La

Mã số thuế: 5500168899 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La