Tìm kiếm
Có 1.231 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DIêN KHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-294 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Phong
Địa chỉ: 228 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0101344790-021 - Người đại diện pháp luật: TÔ VĂN ANH
Địa chỉ: Thôn Phú ấn Nam 2, đường Số 22, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH KHáNH HòA - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI HHC

Mã số thuế: 0107648019-002 - Người đại diện pháp luật: Đầu Anh Tâm
Địa chỉ: Thửa đất 938, thôn Đông Dinh, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP Và DịCH Vụ NHA TRANG

Mã số thuế: 0108876466 - Người đại diện pháp luật: KIM SEONG YONG
Địa chỉ: Thôn Đông Dinh, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Xí NGHIệP HơI Kỹ NGHệ NHA TRANG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HơI Kỹ NGHệ QUE HàN

Mã số thuế: 0300422482-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tài
Địa chỉ: Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP - DịCH Vụ - THươNG MạI NGọC NGHĩA TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0301427028-007 - Người đại diện pháp luật: Lã Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LONG SơN - NHA TRANG

Mã số thuế: 0302817119-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Thạch Kỳ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GAS PHOENIX (VIệT NAM) TạI NHA TRANG

Mã số thuế: 0305434379-001 - Người đại diện pháp luật: DAVID JOHN HUNTER
Địa chỉ: Lô A13 Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐạI GIA PHúC TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0307291969-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhật
Địa chỉ: Dinh Thành, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIểM ĐịNH SàI GòN á CHâU TạI NHA TRANG

Mã số thuế: 0308475239-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Duy Định
Địa chỉ: Đường Tổ 19, Thôn Thanh Minh 3, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THựC PHẩM TRUNG MINH THàNH

Mã số thuế: 0309100070-007 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN SỰ
Địa chỉ: Lô A35,A36 Khu Công Nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG-TRUNGTâMBáNLẻ01-03LạCLONGQUâN-KHáNHHòA

Mã số thuế: 0311609355-208 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 01 - 03 Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG-TRUNG TâM BáN Lẻ 68 Lý Tự TRọNG-KHáNH H

Mã số thuế: 0311609355-212 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 68 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH KHáNH HòA - CôNG TY TNHH GIá TốT NHấT

Mã số thuế: 0312315421-013 - Người đại diện pháp luật: hoàng thị thủy tiên
Địa chỉ: Số 123, Quốc lộ 1A, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIM THIêN THủY

Mã số thuế: 0312886305-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Phan Hoàng Sinh
Địa chỉ: Lô B3, Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH DịCH Vụ NGâN THIêN PHáT - TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0313020205-006 - Người đại diện pháp luật: Thái Quang Hòa
Địa chỉ: Phú Lộc Đông 2, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngân Thiên Phát - Tại Khánh Hòa 2

Mã số thuế: 0313020205-010 - Người đại diện pháp luật: Thái Quang Hòa
Địa chỉ: Thôn Phú ân Nam 4, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH TSPA

Mã số thuế: 0313437158 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Soan
Địa chỉ: Thôn Phú ân Nam 5, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CHI NHáNH TạI KHáNH HòA - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ CNMC

Mã số thuế: 0313719603-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chánh
Địa chỉ: 53 Hương Lộ 39, Phước Tuy, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN LạNH GIA BìNH

Mã số thuế: 0313841956 - Người đại diện pháp luật: LƯƠNG THỦY TIÊN
Địa chỉ: 56 Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa