Tìm kiếm
Có 967 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC Mỹ ĐứC

Mã số thuế: 0100101114-036 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Chi nhánh Công ty cổ phần ong trung ương xí nghiệp ong nội Đốc Tín

Mã số thuế: 0100104757-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Của
Địa chỉ: Xã Đốc tín,, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mỹ Đức Hà Tây

Mã số thuế: 0100686174-426 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Chí
Địa chỉ: Phố Đại Đồng, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Chi cục thuế huyện Mỹ Đức

Mã số thuế: 0100786940-035 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cần
Địa chỉ: Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH NGọC THảO

Mã số thuế: 0101052251 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn xuân Hiên
Địa chỉ: Thôn Văn Giang, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG Và Cơ KHí NGâN Hà

Mã số thuế: 0101306629 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đặng Xuân
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Thượng, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phương Đông

Mã số thuế: 0101369280 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC - ĐầU Tư HOàNG PHáT

Mã số thuế: 0101379754 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Xóm 6, thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐàI TRANG SàI GòN

Mã số thuế: 0101431588 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khang
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN PHONG ĐằNG

Mã số thuế: 0101529456 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Thụ, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH DượC PHẩM USAPHA

Mã số thuế: 0101747768 - Người đại diện pháp luật: Ngũ Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công ty cổ phần chế biến lương thực thực phẩm Ba Đình

Mã số thuế: 0101877693 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH Y DượC BảO LONG

Mã số thuế: 0102030363 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Kinh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - ĐầU Tư THàNH CôNG

Mã số thuế: 0102031102 - Người đại diện pháp luật: Đinh Phúc Hậu
Địa chỉ: Thôn Vạn Phúc, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Toàn Phát

Mã số thuế: 0102174710 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Lữ Hành Việt Trung

Mã số thuế: 0102208247 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chinh
Địa chỉ: Cụm dân cư số 10 đường 424, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Và Đô Thị Thăng Long

Mã số thuế: 0102323391 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đình Hiếu
Địa chỉ: Thôn Phú Hữu, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đức Anh

Mã số thuế: 0102355516 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Tiến Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐốI TáC VàNG - DC

Mã số thuế: 0102635880 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Dũng
Địa chỉ: Đội 4, thôn Trung, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG Hà TRANG

Mã số thuế: 0102669181 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thiết
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội