Tìm kiếm
Có 1.046 kết quả tìm kiếm
NHà MáY GIầY CHí LINH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIầY THăNG LONG

Mã số thuế: 0100103873-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bộ, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 12 - Xí NGHIệP XâY LắP Và KINH DOANH VậT Tư VậN TảI

Mã số thuế: 0100105140-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Thế Hệ
Địa chỉ: Số 133, phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CN CôNG TY CP NGUYêN LIệU VIGLACERA TạI HảI DươNG - XN KHAI THáC SéT TRúC THôN VI

Mã số thuế: 0100106539-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hoài
Địa chỉ: Khu dân cư Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG GTC TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100107388-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Quyến
Địa chỉ: Khu Chi Ngãi, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH CHí LINH

Mã số thuế: 0100112437-172 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Nghĩa
Địa chỉ: Số 01 đường Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Hải Dương

Mã số thuế: 0100150619-107 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Như
Địa chỉ: Số 206, Đường Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-084 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 136, Nguyễn Trãi I, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH PHả LạI HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-541 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bình
Địa chỉ: Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐạI TâN HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-542 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Dũng
Địa chỉ: Khu Chi Ngãi, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - THươNG MạI Và MôI TRườNG Hà NộI TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100824096-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tất Việt
Địa chỉ: Số nhà 332, phố Nguyễn Thái Học, khu dân cư Ninh Chấp 7, Phường Thái Học, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

NHà HàNG THàNH QUâN 99 - CôNG TY TNHH VậN TảI VIệT THANH

Mã số thuế: 0101022507-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lan Anh
Địa chỉ: Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NHà TRườNG LINH - HảI DươNG

Mã số thuế: 0101102431-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lượng
Địa chỉ: Lô đất B.23 khu trung tâm văn hóa thể thao thương mại và đô, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Chí Linh Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101448493-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Trung
Địa chỉ: Km 6, quốc lộ 18, thôn Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN THàNH ĐôNG TạI CHí LINH

Mã số thuế: 0101588500-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Sỹ Tường
Địa chỉ: Lô OLK 17, Khu đô thi mới phía đông thành phố Chí Linh, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI TâN THàNH LONG

Mã số thuế: 0101893991 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Khu dân cư Lôi Động, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Long

Mã số thuế: 0101895981-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Đội 3 thôn Bình Giang, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư PHáT TRIểN TâN THàNH AN TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101973012-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thành
Địa chỉ: Số nhà 539 phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CN công ty cổ phần thép Kim Sinh Việt

Mã số thuế: 0102525775-001 - Người đại diện pháp luật: Tràn Thị Thuận
Địa chỉ: Km 28+350 Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN BôNG SEN

Mã số thuế: 0102643546 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Dân, Phường Tân Dân, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Phú Thịnh Phát

Mã số thuế: 0102725238 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Tiến
Địa chỉ: xã Hoàng Tiến, Phường Hoàng Tiến, Thành phố Chí Linh, Hải Dương