Tìm kiếm
Có 1.354 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Kỳ Anh

Mã số thuế: 0100150619-195 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng cho thuê khách sạn Hai Thủy, Tổ dân phố Li, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Kỳ ANH Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-126 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tài (Thay Đổi Lần 1)
Địa chỉ: Tiểu khu 1, tổ dân phố Hưng Hòa, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã Kỳ ANH Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-133 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Thái
Địa chỉ: Tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Anh - Chi Nhánh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0101043754-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hưng Khải
Địa chỉ: Khu Kinh tế Vũng áng, Xã Kỳ Nam , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TIếN KìNH

Mã số thuế: 0101111299 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hải Yến
Địa chỉ: Khu thương mại Dịch vụ Tân Khang Phú, Tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TIếN KìNH - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0101111299-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệu
Địa chỉ: (thay đổi lần 4) Khu thương mại dịch vụ Tân Khang Phú, Tổ dâ, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Tế Hòa Việt Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0101258213-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tân
Địa chỉ: (Thay đổi lần thứ 3) (Tại nhà bà Nguyễn Thị Nhạc), Khu Tái đ, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bắc Hồng Hà - Chi Nhánh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0101296071-001 - Người đại diện pháp luật: Le Ba Ping (Lê Bá Bình)
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN CôNG NGHIệP BìNH MINH - CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101770767-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Lưu Phong
Địa chỉ: Nhà số 9, Khu TTTM đa ngành nghề Lợi Châu, Tổ dân phố Hồng S, Phường Kỳ Phương , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT � CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0101827452-006 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Việt
Địa chỉ: Khối phố Yên Thịnh, đường 12, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ QUốC Tế ĐạI BảO AN TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0102020132-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Suân, Khu phố Hưng Hòa, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí Hà TĩN

Mã số thuế: 0102276173-007 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Chiến
Địa chỉ: (Hiệu chỉnh lần 1) Xóm Hải Phong, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN NGâN LợI - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0102354738-002 - Người đại diện pháp luật: Chử Văn Mạnh
Địa chỉ: TDP Liên Sơn, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Máy Và Xây Lắp Việt Nam Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0103853144-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Tuấn
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Tám, tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Nội Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0104109604-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Thệ, tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI CIG VIệT NAM

Mã số thuế: 0104717257 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Mỹ
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG CAO DươNG

Mã số thuế: 0105697116 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thủy
Địa chỉ: Nhà bà Cao Thị Thủy, tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vuza - Chi Nhánh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0106044494-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hương
Địa chỉ: Tại nhà bà Lê Thị Thu Hương, tiểu khu 7, khu phố 2, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HùNG THUậN TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0106559782-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Đình Thuận
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Xuân Linh, khu tái định cư, Phường Kỳ Long , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ TổNG HợP VINCOM

Mã số thuế: 0106629623-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
Địa chỉ: Vincom+ Kỳ Anh, ngã ba Việt Lào, , Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh