Tìm kiếm
Có 248 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH âU LạC TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100516380-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HảI LăNG QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-344 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Số 01 Đường Hùng Vương, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY TNHH CRU VIệT NAM

Mã số thuế: 0109054839 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tôn Ngọc Trước
Địa chỉ: Số nhà 30 Đường Nguyễn Thị Lý, Khóm 7, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế PHONG PHú NHà MáY MAY XUấT KHẩU PHONG PHú - QUảNG TRị.

Mã số thuế: 0304995318-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tý
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Diên Sanh, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Hỗ TRợ NHâN LựC SKYPIEA

Mã số thuế: 0316097118-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN KIM PHÚ
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và VậN TảI PETROLIMEX Đà NẵNG TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0400332955-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY SôNG GIANH - CHI NHáNH TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 3100126555-015 - Người đại diện pháp luật: Biền Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Mai Đàn, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Phú

Mã số thuế: 3200056566 - Người đại diện pháp luật: Trần An
Địa chỉ: Long Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY TNHH XăNG DầU HảI PHú HảI LăNG

Mã số thuế: 3200057471 - Người đại diện pháp luật: Văn Hùng Đức
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

UBND Xã Hải Trường

Mã số thuế: 3200097146 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương
Địa chỉ: xã Hải Trường, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

UBND Xã Hải Xuân

Mã số thuế: 3200097322 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hải Xuân, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

UBND Xã Hải An

Mã số thuế: 3200097428 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Phước
Địa chỉ: Hải An, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

UBND Xã Hải Khê

Mã số thuế: 3200097467 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Tám
Địa chỉ: Hải Khê, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Qũy Tín Dụng Nhân Dân Hải Phú

Mã số thuế: 3200098485 - Người đại diện pháp luật: Phan Quốc Thành
Địa chỉ: Thôn Long Hưng xã Hải Phú, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Chi Cục Thuế Hải Lăng

Mã số thuế: 3200100335-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quynh
Địa chỉ: Thị trấn hải lăng, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG HảI PHú

Mã số thuế: 3200128355 - Người đại diện pháp luật: Văn Ngọc Bồn
Địa chỉ: Thôn Long hưng xã Hải phú, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lợi

Mã số thuế: 3200141388 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tính
Địa chỉ: Khóm 6 thị trấn Hải lăng, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY TNHH XâY LắP Mỹ THUậT VăN HảI

Mã số thuế: 3200147132 - Người đại diện pháp luật: Văn Thiên Trường
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hải Thượng, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU NGô ĐồNG TạI HảI LăNG

Mã số thuế: 3200151925-003 - Người đại diện pháp luật: Văn Đình Chánh
Địa chỉ: Thôn Thượng Xá, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Hà

Mã số thuế: 3200163529 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Đạt
Địa chỉ: Thượng xá Hải Thượng, , Huyện Hải Lăng, Quảng Trị