Tìm kiếm
Có 703 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Cty xăng dầu quân đội -Trạm xăng dầu 19/8

Mã số thuế: 0100108688-021 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thới Hoà, xã Thới Thuận, , Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY SGS VIệT NAM TRáCH NHIệM HữU HạN TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100114025-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Nguyễn Kim Bảo
Địa chỉ: KV Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH QUậN THốT NốT CầN THơ

Mã số thuế: 0100686174-853 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tân
Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XăNG DầU, DầU KHí Hà NộI - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0107900620-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Số 29, Đường Mai Văn Bộ, Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TIếN PHáT - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0108986148-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lý
Địa chỉ: Cạnh số 93, KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - Xí NGHIệP LươNG THựC THớI AN

Mã số thuế: 0300559014-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xa Lin
Địa chỉ: Số 1693, Quốc Lộ 91, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - Xí NGHIệP LươNG THựC PHúC LộC

Mã số thuế: 0300559014-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Hồng
Địa chỉ: KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - Xí NGHIệP LươNG THựC CửU LONG

Mã số thuế: 0300559014-071 - Người đại diện pháp luật: Diệp Minh Thanh
Địa chỉ: 736 Quốc lộ 91, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ-Xí Nghiệp Kinh Doanh Chế Biến Lương Thực Thới Thuận

Mã số thuế: 0300604965-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Thông
Địa chỉ: KV Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SàI GòN LươNG THựC TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0300606715-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Khiết
Địa chỉ: 511, Tổ 18, KV Thới An, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

NH TM-CP Sài Gòn Công Thương - CN Thốt Nốt

Mã số thuế: 0300610408-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú
Địa chỉ: 362 Nguyễn Công Trứ, KV Long Thạnh A, P Thốt Nốt, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CHI NHáNH THốT NốT

Mã số thuế: 0300613198-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trực
Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0300649476-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vinh Phát

Mã số thuế: 0301174144-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo
Địa chỉ: 308 KV Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart Thốt Nốt

Mã số thuế: 0301175691-028 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Công
Địa chỉ: Quốc Lộ 91, Khu Vực Phụng Thạnh I, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sài Gòn Chi Nhánh Nam Cần Thơ

Mã số thuế: 0302313961-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH THốT NốT CầN THơ

Mã số thuế: 0302567652-168 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyền Phương
Địa chỉ: 648, tổ 22, khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chi Nhánh Quận Thốt Nốt - Công Ty TNHH Vận Tải Văn Lang

Mã số thuế: 0302632365-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Mỵ Chi
Địa chỉ: QL 91, Khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Đức Minh

Mã số thuế: 0303829928-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Chuẩn
Địa chỉ: KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT HàNH SáCH THàNH PHố Hồ CHí MINH - FAHASA - NHà SáCH FAHASA THốT NốT

Mã số thuế: 0304132047-098 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Như Tuyết
Địa chỉ: L1 - 03 Co.op Mart, Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ