Tìm kiếm
Có 153 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BắC Mê Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-694 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hoá
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Công an Huyện Bắc mê

Mã số thuế: 5100136758 - Người đại diện pháp luật: LÙ QUỐC HƯNG
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Chi cuÊc Thi ha�nh a�n dân sưÊ huyêÊn Bă�c Mê

Mã số thuế: 5100136807 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Tú
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100136839 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Chi cục thuế Bắc Mê

Mã số thuế: 5100137825-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CáT THàNH - CHI NHáNH BắC Mê

Mã số thuế: 5100142889-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quý Bình
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoà Bình

Mã số thuế: 5100152157 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thông.
Địa chỉ: , Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Lắp Hùng Tiến

Mã số thuế: 5100163293 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân khảo sát thiết kế Hoàng Khanh tại Bắc Mê

Mã số thuế: 5100179945-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hiểu
Địa chỉ: Nà Nèn 2, xã Yên Phú, , Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Hợp tác xã Phúc Sơn.

Mã số thuế: 5100181260 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Hợp tác xã Ngà Dương

Mã số thuế: 5100181292 - Người đại diện pháp luật: Trần khắc Ngà
Địa chỉ: Tổ 1, TT Yên Phú, , Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Hợp tác xã Đại Phú

Mã số thuế: 5100234498 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Pác Mìa, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN VIETRACIMEX Hà GIANG

Mã số thuế: 5100238439 - Người đại diện pháp luật: Võ Tất Đạt
Địa chỉ: Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

BưU ĐIệN HUYệN BắC Mê- BưU ĐIệN TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 5100245972-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hữu
Địa chỉ: Xã Yên Phú, , Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Môi Trường Sơn Tùng

Mã số thuế: 5100252835 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết.
Địa chỉ: Thôn Nà Phia, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Hợp tác xã Bảo Khanh

Mã số thuế: 5100255635 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thập
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Anh

Mã số thuế: 5100257343 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thọ

Mã số thuế: 5100261124 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thọ
Địa chỉ: Tổ 1, xã Yên Phú, , Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Đường âm

Mã số thuế: 5100266002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Trường Tiểu Học Xã Đường âm

Mã số thuế: 5100266027 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường âm, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang