Tìm kiếm
Có 174 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Yên Thuỷ Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-758 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH TạI HòA BìNH - CôNG TY Cổ PHầN CộNG Sự BEEHIVE

Mã số thuế: 0106860534-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ ANH KIÊN
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV Cơ KHí TâN GIANG PHáT

Mã số thuế: 0108292439 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dang
Địa chỉ: Xóm Côm, Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC Mỹ PHẩM HOàNG GIA PHáT

Mã số thuế: 0108936891 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Hiếu
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 50 TạI TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0313617136-439 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Chi nhánh công ty TNHH tài nguyên và môi trường Quảng Phúc tại Hòa Bình

Mã số thuế: 2400516441-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuất
Địa chỉ: Xóm Khang, , Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HOàNG Hà TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 2700272411-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Hưng
Địa chỉ: Khu Phố Yên Phong, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH TRUNG LINH PHáT CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 2700522686-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Công Nhân, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Yên Khánh An

Mã số thuế: 2700649749-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Khánh Hoàn
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH NAM PHươNG NINH BìNH - CHI NHáNH LạC LươNG

Mã số thuế: 2700784071-001 - Người đại diện pháp luật: Khương Văn Giản
Địa chỉ: Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MNS FARM NGHệ AN - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 2901852878-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Chương
Địa chỉ: Thôn Bờ Sông, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Quản Lý Dự án Việt Long Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 3400446919-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Trường
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN 2-9 HòA BìNH

Mã số thuế: 5400163463 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Châu
Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Bệnh viện đa khoa Huyện Yên Thuỷ

Mã số thuế: 5400192739 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

UBND Xã Phú Lai Huyện Yên Thuỷ

Mã số thuế: 5400192785 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lai, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

UBND Xã Ngọc Lương Huyện Yên Thuỷ

Mã số thuế: 5400192827 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Phương
Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Nam Ninh

Mã số thuế: 5400205593 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Đoài
Địa chỉ: khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HùNG SơN

Mã số thuế: 5400206759 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoàn
Địa chỉ: Khu Phố Yên Sơn, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí ĐúC HồNG Hà

Mã số thuế: 5400208763 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Báu
Địa chỉ: Xóm Công nhân, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM YêN THủY

Mã số thuế: 5400223345 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Chương
Địa chỉ: Khu phố Yên Phong, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình