Tìm kiếm
Có 15.131 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DệT 8-3

Mã số thuế: 0100100086 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vũ Hùng
Địa chỉ: 460 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty cổ phần Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100100223 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Tuấn
Địa chỉ: 129D đường Trương Định,p.Trương Định, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VăN PHòNG PHẩM CửU LONG

Mã số thuế: 0100100248 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 536A Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN MAI ĐộNG

Mã số thuế: 0100100262 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Bá Thu
Địa chỉ: Số nhà 310, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN - VIệN NGHIêN CứU DệT MAY

Mã số thuế: 0100100294 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lượng
Địa chỉ: Số 478, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

TổNG CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị ĐIệN VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100512 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Trần Hưng Đạo

Mã số thuế: 0100100576 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thái
Địa chỉ: Số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DệT KIM ĐôNG XUâN

Mã số thuế: 0100100583 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt
Địa chỉ: Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DệT 10/10

Mã số thuế: 0100100590 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Bình
Địa chỉ: Số 9/253 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty Kỹ thuật Điện thông

Mã số thuế: 0100100777 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Liễu
Địa chỉ: 418 phố Bạch mai, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC HAI Bà TRưNG

Mã số thuế: 0100101114-004 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Quý
Địa chỉ: Số 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

TổNG CôNG TY MáY Và THIếT Bị CôNG NGHIệP - CTCP

Mã số thuế: 0100101379 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Số 7A, phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Tư VấN ĐầU Tư Và DịCH Vụ Kỹ THUậT CôNG NGHIệP

Mã số thuế: 0100101379-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Hải
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG Đô THị Hà NộI

Mã số thuế: 0100101410 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Dũng
Địa chỉ: Số 2 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ NGHệ XUấT NHậP KHẩU Hà NộI

Mã số thuế: 0100101523 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Số 150 Phố Huế, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại nông nghiệp

Mã số thuế: 0100101788 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Quỳ
Địa chỉ: 57 phố Hàng Chuối, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100102012 - Người đại diện pháp luật: Phí Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN RượU Và NướC GIảI KHáT Hà NộI

Mã số thuế: 0100102245 - Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Cường
Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP VậT Tư Kỹ THUậT

Mã số thuế: 0100102291 - Người đại diện pháp luật: Phan Trọng Thanh
Địa chỉ: Số 534, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật

Mã số thuế: 0100102742 - Người đại diện pháp luật: Trần Cao Thắng
Địa chỉ: 6 phố Nguyễn Công Trứ,p.Phạm Đình Hổ, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội