Tìm kiếm
Có 426 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THạCH THàNH BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-509 - Người đại diện pháp luật: Hà Xuân Thùy
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Bình Minh

Mã số thuế: 0104885244 - Người đại diện pháp luật: Tống Thị Bình
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH NHâN HòA PHúC VINH - CHI NHáNH NHà MáY MAY XUấT KHẩU THạCH TượNG

Mã số thuế: 0105942784-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Nhân
Địa chỉ: Lô C09-10, Khu Công nghiệp Thạch Quảng, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN TRE CôNG NGHIệP VIệT NAM

Mã số thuế: 0106147771 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Cự Môn, Xã Thạch Đồng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN TRE VUA

Mã số thuế: 0107138579 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Duyên
Địa chỉ: Thôn Cự Môn, Xã Thạch Đồng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Hạ TầNG NGọC SơN - CHI NHáNH TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0107630325-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa
Địa chỉ: Thôn Luông, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH MáY CôNG NGHIệP POLO

Mã số thuế: 0108383125-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 724 khu phố 4, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIRICARD

Mã số thuế: 0108479162-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tiền Phương
Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Cơ sở kính mắt - Công ty TNHH y tế Phú Thắng

Mã số thuế: 0108803556-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Gia Phú
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh, Xã Thành Thọ, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG THUỷ NGọC

Mã số thuế: 0201392815-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Tiểu khu 336, trạm bảo vệ rừng Thành Vân, , Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XUâN SơN

Mã số thuế: 0304834896 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN GIáO DụC Và ĐàO TạO NHâN LựC LIONS

Mã số thuế: 0313043146 - Người đại diện pháp luật: Hà Trọng Nhân
Địa chỉ: Thôn 1 Tân Sơn, , Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN GIáO DụC Và ĐàO TạO NHâN LựC LIONS - CHI NHáNH THạCH THàNH

Mã số thuế: 0313043146-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Nhuận
Địa chỉ: Thôn 1 Tân Sơn, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIHAD

Mã số thuế: 0700532338-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Hội, Xã Thành Công, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Chi nhánh công ty CP gạch ngói sông Chanh tại Thanh Hoá

Mã số thuế: 2700231510-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Luân
Địa chỉ: Khu đồng Cua - Xã Thành Kim, , Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành

Mã số thuế: 2800129260 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Tụ
Địa chỉ: Khu 6- Thị trấn Kim tân, , Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Sơn

Mã số thuế: 2800204567 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Minh, khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH NGUYêN PHú

Mã số thuế: 2800204616 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Kiệm
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐườNG MíA VIệT NAM - ĐàI LOAN

Mã số thuế: 2800219066 - Người đại diện pháp luật: Chen Vei Dong
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TâN THANH

Mã số thuế: 2800509777 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn 1 Tân Sơn, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá