Tìm kiếm
Có 448 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN GIồNG TRôM BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-381 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: ấp Bình An (thửa đất số 317, tờ bản đồ số 2), Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Trung Tâm Dừa Đồng Gò

Mã số thuế: 0301250148-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH GIồNG TRôM

Mã số thuế: 0302567652-153 - Người đại diện pháp luật: Lê Nhật Quang
Địa chỉ: 422 khu phố 1, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Mo San

Mã số thuế: 0303653463 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tử Kiên
Địa chỉ: Số 789, ấp Phú Thuận, Tỉnh lộ 885, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vạn Phúc Hưng

Mã số thuế: 0304480598 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phúc
Địa chỉ: 109 ấp Nghĩa Huấn, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN DươNG LINH CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0305696688-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thảo
Địa chỉ: Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 05, ấp 7, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH 4 - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XUâN NGUYêN

Mã số thuế: 0310635176-004 - Người đại diện pháp luật: LƯ NGUYỄN XUÂN VŨ
Địa chỉ: 768 Đường 173, ấp Kinh Cũ, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH HOàNG TRANG

Mã số thuế: 0311972350-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Anh Bằng
Địa chỉ: Thửa đất số 202, Tờ bản đồ số 7, ấp 2, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Goya - Trạm Xăng Dầu Xã Lương Hòa (Đổi Tên Từ Chi Nhánh Công T

Mã số thuế: 0312232870-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Ngon
Địa chỉ: Số 270, ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HAMONA VIệT NAM TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0312316584-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Thửa đất số 506, tờ bản đồ số 18, ấp 7, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU MặT TRờI Đỏ VIệT NAM - Số 3

Mã số thuế: 0312433834-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: ấp Bình Thuận (thửa đất số 9, tờ bản đồ số 15), Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIếN HY PETRO - CửA HàNG KIếN HY PETRO Số 2

Mã số thuế: 0312994702-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Sao Mơ
Địa chỉ: ấp 7 ( thửa đất số 46, tờ bản đồ số 05), Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị LọC NướC THIêN LộC

Mã số thuế: 0313188818-002 - Người đại diện pháp luật: DƯƠNG XUÂN MINH
Địa chỉ: 254 tổ 9, ấp 3, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU ĐôNG PHươNG - CửA HàNG XăNG DầU GIồNG TRôM Số 1

Mã số thuế: 0313530654-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: ấp Bình Thuận (thửa đất số 09, tờ bản đồ số 15), Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CôNG TY TNHH THựC PHẩM HàN VIệT-CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0313806197-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Trần Hùng
Địa chỉ: 396 ấp 4, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG ĐO ĐạC NGọC LAN

Mã số thuế: 0314189998-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn Em
Địa chỉ: 638, ấp Giồng Sậy, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GREEN POWERS

Mã số thuế: 0314817716-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Ngọc Minh
Địa chỉ: Thửa đất 11, tờ bản đồ số 2, ấp 2, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TRườNG TIếN PHáT

Mã số thuế: 0315054129-001 - Người đại diện pháp luật: MAI TRỌNG NGHĨA
Địa chỉ: Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 03, ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU BếN TRE

Mã số thuế: 1300104040 - Người đại diện pháp luật: Đặng Huỳnh ức My
Địa chỉ: Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU BếN TRE - NHà MáY THàNH THàNH CôNG

Mã số thuế: 1300104040-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Quỳnh Anh
Địa chỉ: Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre