Tìm kiếm
Có 144 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THAN NA DươNG - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-017 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Lục
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Chi nhánh Cty CP DV - TM Đồng Tâm tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100632806-002 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Khánh
Địa chỉ: Thị trấn Lộc Bình, , Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Lộc Bình Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100686174-808 - Người đại diện pháp luật: Đào Việt Cường
Địa chỉ: Số 01, phố Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Công Ty Nhiệt Điện Na Dương - Tkv - Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Tkv - Ctcp

Mã số thuế: 0104297034-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Xuân
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIệT TRUNG TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0104371707-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Thống
Địa chỉ: Thôn Nà Miền, Xã Đông Quan, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KIM HòA PHáT TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0105185206-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 46, Phố Lao Động, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BáN Lẻ KHU HòA BìNH - LạNG S

Mã số thuế: 0311609355-101 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Khu Hòa Bình, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Xí NGHIệP KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI LộC BìNH - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KHAI THáC CôNG TRìNH T

Mã số thuế: 4900100357-018 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hợp
Địa chỉ: Số 21, khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV LâM NGHIệP LộC BìNH

Mã số thuế: 4900105789 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thắng
Địa chỉ: Số 06, khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Hợp tác xã thành công

Mã số thuế: 4900106253 - Người đại diện pháp luật: Quan văn Sính
Địa chỉ: Số 14 Khu Nhà Thờ TT lộc bình, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Lạng Sơn Tại Huyện Lộc Bình

Mã số thuế: 4900142205-010 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vinh Quang
Địa chỉ: Số 142, phố Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Hợp tác xã Đại Tiến

Mã số thuế: 4900223373 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quang Sinh
Địa chỉ: số 74 Phố Hoà Bình, , Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Hợp Tác Xã Tiến Đạt

Mã số thuế: 4900223493 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thúy Hằng
Địa chỉ: F3 Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, , Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Công Ty TNHH Minh Chí

Mã số thuế: 4900225589 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Chí
Địa chỉ: Số 53, khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Trường Phát

Mã số thuế: 4900229304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Sơn
Địa chỉ: Số 145, phố Lao Động, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức - Tín - Hưng

Mã số thuế: 4900233420 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Địa chỉ: Số 83, Khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH TUấN MINH

Mã số thuế: 4900236502 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Cửa khẩu Chi Ma, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Hoàng

Mã số thuế: 4900238429 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuần
Địa chỉ: Số 21, khu Nhà Thờ, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

DNTN Văn Hà

Mã số thuế: 4900241037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Số 117 - Phố bờ Sông - TT Lộc Bình, , Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Than Na Dương - Vvmi

Mã số thuế: 4900244870 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Lục
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn